Як визначити силу тертя. сила тертя ковзання: fтр = & mu; n.

При відносному русі двох тіл між ними виникає тертя. Воно також може виникнути при русі в газоподібному або рідкому середовищі. Тертя може як заважати, так і сприяти нормальному руху. В результаті цього явища на взаємодіючі тіла діє сила тертя .
Інструкція
1
Найбільш загальний випадок розглядає силу тертя ковзання, коли одне з тіл закріплено і спочиває, а інше ковзає по його поверхні. З боку тіла, по якому ковзає рухається тіло, на останнє діє сила реакції опори, спрямована перпендикулярно площині ковзання. Ця сила позначається буквою N.Тело може також і покоїться щодо закріпленого тіла. Тоді сила тертя , діюча на нього Fтр тертя . Він залежить від матеріалів, що труться, ступеня їх відшліфовування і ряду інших факторів.
2
У випадку руху тіла відносно поверхні закріпленого тіла сила тертя ковзання стає дорівнює добутку коефіцієнта тертя на силу реакції опори: Fтр =? N.
3
Якщо поверхня розташована горизонтально, то сила реакції опори по модуля дорівнює силі тяжіння, що діє на тіло, тобто N = mg, де m - маса ковзного тіла, g - прискорення вільного падіння, рівне приблизно 9,8 м/(з ^ 2) на Землі. Звідси, Fтр =? Mg.
4
Нехай тепер на тіло діє постійна сила F> Fтр =? N, паралельна поверхні дотичних тіл. При ковзанні тіла, результуюча складова сили в горизонтальному напрямку буде дорівнює F-Fтр. Тоді за другим законом Ньютона, прискорення тіла буде пов'язано з результуючої силою за формулою: a = (F-Fтр)/m. Звідси, Fтр = F-ma. Прискорення тіла можна знайти з кінематичних міркувань.
5
Часто розглянутий окремий випадок сили тертя проявляється при зісковзування тіла із закріпленою похилій площині. Нехай? - Кут нахилу площини і нехай тіло зісковзує рівномірно, тобто без прискорення. Тоді рівняння руху тіла будуть виглядати так: N = mg * cos ?, mg * sin? = Fтр =? N. Тоді з першого рівняння руху силу тертя можна виразити як Fтр =? Mg * cos? .Якщо Тіло рухається по похилій площині з прискоренням a, то друге рівняння рух буде мати вигляд: mg * sin ? -Fтр = ma. Тоді Fтр = mg * sin? -ma.