Як розрахувати власні оборотні кошти.

Власні оборотні кошти підприємства - це ті кошти , які були вкладені в поточні активи компанії. Це предмети праці і сировина, готова продукція на складах компанії, а також грошові кошти . Для розрахунку власних оборотних коштів можна скористатися кількома способами.
Інструкція
1
Розрахунок за даними балансу - самий простий, швидкий і зручний. В офіційних підрахунках використовується формула, прописана в офіційному документі - Методичних положеннях по оцінці фінансового стану організації. За цією формулою для підрахунку власних оборотних коштів підприємства необхідно з суми розділу III балансу відняти суму розділу I. Для того, що порахувати власні оборотні кошти компанії більш практично, додайте до суми власних коштів довгострокові кредити і позики. Справа в тому, що довгострокові позикові кошти використовуються традиційно на придбання основних засобів, тому ви цілком можете враховувати їх у власних оборотних кошти х.
2
Розрахунок за математичними формулами не набагато складніше. Таких формул існує декілька, і кожна з них дозволяє порахувати власні оборотні кошти (СОС). Для того, щоб визначити СОС, відніміть від суми їх джерел необоротні активи. Також ви можете розрахувати власні оборотні кошти за формулою з урахуванням довгострокових позик. Підсумуйте власні та довгострокові позикові кошти , а потім відніміть від отриманої величини необоротні активи. Нарешті, при використанні третього варіанту візьміть величину оборотних активів і відніміть від неї величину короткострокової заборгованості.
3
Незважаючи на те, що точне значення всіх математичних виразів для підрахунку СОС відрізняється за змістом і за змістом, ці відмінності досить тонкі, і мають більше значення в науці фінансового аналізу, а не для практичного застосування. Тому всі варіанти підрахунків дадуть правильну оцінку величини власних оборотних коштів. Головне, визначаючи динаміку, відбулася за останні 2-3 роки діяльності підприємства, оцінюйте величину власних оборотних активів одним і тим же способом.
4
Для оцінки ж достатності обігових коштів на підприємстві, розрахуйте коефіцієнти фінансової стійкості, які також можуть вважатися як за даними балансу, так і за відповідними формулами.
Оборотними коштами називається знаходяться в постійному русі сукупність фондів обігу і виробничих оборотних фондів. У такому випадку оборотні кошти покликані обслуговувати не тільки сферу виробництва, але і сферу обігу. При цьому оборотні виробничі фонди являють собою предмети праці, а фонди обігу покликані обслуговувати весь процес реалізації продукції.
Інструкція
1
Власні оборотні кошти є частиною оборотних коштів, сформованих за рахунок власних джерел. При цьому оборотні кошти призначені для того, щоб фінансувати поточну діяльність підприємства. При відсутності або недоліку власних оборотних коштів фірма звертається до позикових джерел. Тому для того, щоб порахувати оборотні кошти, спочатку необхідно знайти суму власних оборотних коштів.
2
У свою чергу суму власних оборотних коштів можна розрахувати як різницю між сумою джерел усіх власних коштів і величиною необоротних активів.
3
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначає частку оборотних активів організації, що фінансуються в результаті власних коштів підприємства. За формулою, щоб знайти даний коефіцієнт, необхідно розділити власні оборотні кошти на обігові кошти.
4
Нормування оборотних коштів є основою раціонального використання господарських коштів компанії. Воно полягає в розробці певних обґрунтованих норм їх витрачання, необхідних для того, щоб створити постійні мінімальні запаси для безперебійної роботи предпріятія.Прі цьому за ступенем планування всі оборотні кошти можна поділити на нормовані (у виробничих запасах) і ненормовані (грошові кошти, здані роботи і відвантажені товари, всі види дебіторської заборгованості).
5
Існує метод прямого рахунку, який полягає в тому, що вважаються суми оборотних коштів для кожного конкретного виду товарно-матеріальних цінностей. Після цього вони складаються, і в підсумку визначається норматив по кожному окремому елементу нормованих оборотних коштів.
6
Таким чином оборотні кошти складаються з суми власних оборотних коштів і позикових коштів компанії.