Як представити звичайну дріб у вигляді десяткового. уявлення звичайних дробів десятковими.

Дробом в математиці називають число, що складається з однієї або декількох частин (часток) одиниці. Дробу є частиною поля раціональних чисел. За способом запису дробу діляться на 2 формату: звичайні виду 1/2 і десяткові. Число, що стоїть у верхній частині звичайного дробу, називається чисельником, а в нижній - знаменником.
Вам знадобиться
  • Знання з математики.
Інструкція
1
Щоб привести звичайну дріб виду m/n до виду звичайного дробу достатньо поділити число з чисельника на число з знаменника, то розділити m на n. Розглянемо приклад. Нехай дана звичайна дріб записана в вигляді 45/34. Що отримати з неї звичайну розділимо число 45 на 34, отримаємо: 45/34 = 1.323529412. Це і буде запис вихідної дробу в десятковому вигляді.
2
При розподілі може виникнути ситуація з так званої нескінченної дробом, коли чисельник не ділиться на знаменник остаточно, прикладом може служити дріб: 1/3. Якщо спробувати розділити чисельник на знаменник у такої дробу, то отримаєте нескінченно довге число після коми. така дріб називається нескінченною.
3
Якщо після коми в послідовності чисел можна виявити закономірність в їх порядку, то така десяткова дріб називається періодичною. Наприклад, розглянемо звичайну дріб 1/7. Якщо розділити чисельник на знаменник, то вийде наступне вираз: 1/7 = 0.142857142857142857. Неважко помітити, що у цієї дробу період буде складатися з повторення такого ось числа: 142857. Такі періодичні дроби прийнято записувати наступним чином: 0. (142857), де в круглих дужках зазначено період дробу.
Зверніть увагу
Якщо у звичайного дробу чисельник більше ніж знаменник, то вона називається неправильною, і це значить, що в її записи присутній ціла частина.
Корисна порада
Якщо отримана дріб досить довга, то її не виписують всю, а округлюють за правилами до того знака, до якого необхідна точність при обчисленнях.