Як розрахувати повну собівартість. Як расчитать собівартість керамічного виробу.

Одним з головних економічних показників виробництва є собівартість продукції. Поняття собівартості дозволяє проаналізувати і спланувати виробничу діяльність будь-якого підприємства. Повна собівартість враховує всі існуючі витрати на виробництво виробів і їх реалізацію.
Інструкція
1
Виділяють два методи розрахунку собівартості: калькуляція і по кошторису витрат на виробництво. При використанні останнього методу ви можете розрахувати собівартість повного обсягу випущеної продукції протягом року. Також цей метод називають бюджетним.
2
В даному методі є дев'ять однойменних статей, провівши підсумовування яких ви отримаєте собівартість загального виробництва за період в один рік.
3
Розрахуйте вартість основних матеріалів, які входять до складу виготовлених виробів. Визначте витрати на додаткові матеріали, застосовувані в проміжних етапах виготовлення, але не входять до підсумкового склад виробу.
4
Врахуйте вартість напівфабрикатів, а також готової продукції, купленої в інших підприємств та що у підсумковий склад виробу. Увімкніть паливні та енергетичні витрати.
5
Розрахуйте витрати на заробітну плату всіх працівників підприємства за один рік, а також додаткову оплату праці, рівну 12% від зарплати. Врахуйте відрахування на обов'язкове соціальне страхування в розмірі 38% від суми додатковою і основною зарплати.
6
Увімкніть амортизаційні відрахування, а також витрати на утримання виробничого обладнання та інструменту.
7
Застосовуючи метод калькуляції, ви зможете розрахувати собівартість кожного окремого виробу. Даний метод включає тринадцять статей, провівши підсумовування яких ви отримаєте собівартість що розраховується продукції.
8
Тут, крім перерахованих вище розрахунків додайте також витрати на реалізацію продукції, цехові, заводські і невиробничі витрати.
9
Повну собівартість продукції розрахуйте за формулою: ПСТ = МО + МВ + ПФ + ТР + А + Е + ЗО + ЗД + ОСС + ЦР + ЗР + НР, де МО - вартість основних матеріалів; МВ - вартість додаткових матеріалів; ПФ - витрати на придбання напівфабрикатів; ТР - транспортні витрати; Еге - вартість технологічної енергії; А - амортизаційні відрахування; ЗО - основна зарплата; ЗД - додаткова зарплата; ОСС - відрахування на соціальне страхування; ЗР - заводські витрати; ЦР - цехові витрати; НР - невиробничі витрати. Витрати на реалізацію враховуються окремо.
Собівартість - це вартісний показник виробництва продукції, який показує, скільки організація понесла витрат на виготовлення та реалізацію тієї чи іншої одиниці товару. Керівники компаній можуть за допомогою цього показника виявити найбільш і найменш витратний вид продукції, а також знизити витрати виробництва.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - документи від постачальників і виконавців;
  • - розрахункові відомості.
Інструкція
1
Щоб визначити собівартість тієї чи іншої продукції, складіть всі витрати, які були здійснені для її виробництва. Підсумуйте витрати на матеріали. Наприклад, компанія займається пошиттям дитячого одягу. Для її виготовлення був закуплений матеріал (тканини, нитки, голки, гудзики, блискавки) на суму 20 000 рублів.
2
Крім матеріалу на виготовлення продукції компанія витрачає енергетичні і паливні ресурси, за які також необхідно платити. Суми витрат включите в собівартість продукції. Наприклад, для пошиття дитячого одягу компанія витрачає електроенергію на суму 4000 рублів.
3
Включіть в собівартість оплату робочої силі, зайнятої у виробництві продукції. Додайте премії, надбавки та відрахування на соціальні потреби. Наприклад, у виробництві дитячого одягу задіяні працівники, заробітна плата яких становить 23 000 рублів, премія і надбавки - 6000 рублів, а відрахування на соціальні потреби - 7540 рублів.
4
Складіть витрати, які здійснюються для утримання та ремонту обладнання (загальновиробничі витрати). Наприклад, для пошиття дитячого одягу використовують швейні верстати, зміст яких обходиться компанії в 8000 рублів.
5
В собівартість включите витрати на консультаційні та інформаційні послуги, амортизаційні відрахування, тобто загальногосподарські послуги. Наприклад, компанія щомісяця витрачає грошові кошти на рекламу - 3000 рублів.
6
Потім складіть всі отримані суми. Наприклад, 20 000 рублів + 4000 рублів + 23 000 рублів + 6000 рублів + 7540 рублів + 8000 рублів + 3000 рублів = 71 540 рублів. Отримане число і буде собівартістю продукції. Якщо на складі компанії були залишки матеріалів, то їх суму відніміть з собівартості.
7
Якщо ви хочете обчислити собівартість однієї одиниці продукції, отриману суму розділіть на загальну кількість вироблених одиниць за певний час.