Як рахувати сальдо.

Сальдо (залишок) - основний термін бухгалтерського обліку. Спеціаліст по сумах сальдо на рахунках фірми оцінить її економічний стан. Зрозумівши, як вважається сальдо, ви самостійно обчисліть суму, що залишилася зарплати або залишок банківського рахунку.
Інструкція
1
Рахунки, за якими ведеться бухгалтерський облік в організації, можуть бути трьох типів: активні, пасивні та складові активно-пасивні. Відповідно, сальдо по кожному типу рахунків вважається за різними алгоритмами. Бухгалтерське сальдо складається з дебету і кредиту.
2
Сальдо завжди прив'язане до певного періоду. У «докомпьютерную» еру бухгалтерським періодом був місяць. Сальдо початкове переносилося з кінцевого минулого місяця, а вважати сальдо кінцеве поточного місяця доводилося вручну. Зараз у програмах обліку залишки виводяться на довільну дату.
3
Активні рахунки. Звітний період починається з рахунків, що мають дебетові залишки (Дб_Начало). Надходження на ці рахунки відображають в обороті за дебетом (Дб_Обoрoт), а вибуття - в обороті за кредитом (Кр_Обoрoт). Закінчується звітний період підрахунком оборотів по дебету і по кредиту і виведенням кінцевого сальдо (Дб_конец), яке потім перейде в наступний звітний місяць: Дб_Конец = Дб_Начало + Дб_Обoрoт - Кр_Обoрoт
4
Звітний період починається з рахунків, що мають кредитові залишки (Кр_Начало). Надходження на ці рахунки відображають в обороті за кредитом (Кр_Обoрoт), а вибуття - в обороті за дебетом (Дб_Обoрoт). Закінчується звітний період підрахунком оборотів по кредиту і по дебету і виведенням кінцевого сальдо (Кр_конец), яке потім перейде в наступний звітний місяць: Кр_Конец = Кр_Начало + Кр_Обoрoт - Дб_Обoрoт
5
Активно-пасивні рахунки. У таких рахунків сальдо має і дебетову, і кредитову частину. Кінцеве сальдо виводиться так: Якщо сума Дб_Начало - Кр_Начало + Дб_Обoрoт - Кр_Обoрoт більше нуля, то вона ставиться в кінцеве сальдо за дебетом, за кредитом пишеться нуль. В іншому випадку забирається мінус і пишеться отримана сума в кінцеве сальдо по кредиту, в дебет пишеться нуль.
6
У реальному бухгалтерії кожному рахунку відведена своя роль. Наприклад, рахунок «Зарплата». Тут періодом обліку найчастіше є місяць. Вхідний залишок по кожному особовому рахунку це недоотриманий зарплата минулого місяця (борг за підприємством), або перебір зарплати в минулому місяці (борг за працівником). Відповідно, це дебетова і кредитова частини початкового сальдо. Вважати сальдо кінцеве (по суті, зарплату поточного місяця) потрібно за схемою: Борг за підприємством - Борг за працівником + Нараховано - Удержано.Еслі вийшов позитивний результат, вам є що отримувати в цьому місяці.
Сальдо - це різниця між прибутком і витратою за вибраний інтервал часу. У бухгалтерському обліку - це різниця між дебетом і кредитом за обраним рахунком і за певний проміжок часу.
Інструкція
1
Щоб порахувати цю величину, наприклад, по грошовим надходженням, потрібно скласти всі надійшли грошові кошти за певний інтервал часу і витрата цих коштів за цей же період. І порахувати різницю між цими двома цифрами. Вона і буде сальдо.
2
Сальдо на початку періоду - це залишок грошові коштів на початок обраного періоду.
3
Щоб подивитися сальдо в бухгалтерському обліку потрібно сформувати оборотно-сальдову відомість за певним рахунком і за певний період часу. Також можна сформувати «Звіт про прибутки та збитки» (форма №2) і подивитися початкове і звичайно сальдо.
4
Існують формули, які використовують для розрахунку сальдо активних і пасивних рахунків: Сальдо кінцеве по Дебету = Сальдо початкове + Обороти за дебетом - Обороти по кредету Сальдо кінцеве по кредету = Сальдо початкове + Обороти по кредету - Обороти по дебетуДанная різниця дуже зручна при складанні актів звірок з контрагентами організації.