Як вирішити приклад 6 класу.

Уміння вирішувати приклади важливо в нашому житті. Без знання алгебри важко уявити існування бізнесу, роботу бартерних систем. Тому шкільна програма і містить великий обсяг алгебраїчних задач і рівнянь, в тому числі їх систем.
Інструкція
1
Згадайте, що рівнянням називається рівність, що містить одну або ряд змінних. Якщо представлено два і більше рівнянь, в яких потрібно обчислити загальні рішення, то це система рівнянь. Об'єднання цієї системи за допомогою фігурної дужки і означає, що рішення рівнянь повинно проводитися одночасно. Рішенням системи рівнянь є безліч пар чисел. Способів вирішення системи лінійних рівнянь (тобто системи, що об'єднує декілька лінійних рівнянь) існує декілька.
2
Розгляньте представлений варіант вирішення системи лінійних рівнянь способом підстановки: х - 2у = 47У - х = 1Для початку висловіть змінну х через змінну у: х = 2у + 4Подставьте в рівняння 7у - х = 1 замість х отриману суму (2у +4) і отримаєте наступне лінійне рівняння, яке з легкістю вирішите: 7у - (2у + 4) = 17У - 2у - 4 = 15у = 5у = 1Виполніте підстановку обчисленого значення змінної у і обчисліть значення змінної х: х = 2у + 4, при у = 1х = 6Запішіте відповідь: х = 6, у = 1.
3
Для порівняння вирішите цю ж систему лінійних рівнянь способом порівняння. Висловіть одну змінну через іншу в кожному з рівнянь: Прирівняти вирази, отримані для однойменних змінних: х = 2у + 4х = 7у - 1Знайти значення однієї із змінних, вирішивши представлене рівняння: 2у + 4 = 7у - 17У-2у = 55У = 5у = 1Подставів результат знайденої змінної у вихідне виразів для іншої змінної, знайдіть її значення: х = 2у + 4х = 6
4
Нарешті, запам'ятайте, що вирішувати систему рівнянь можна і методом сложенія.Рассмотріте рішення наступної системи лінійних уравненій7х + 2у = 117х + 6У = -9Уравняйте модулі коефіцієнтів при якій-небудь змінної (в даному випадку по модулю 3): - 21х-6У = -317х + 6У = -9Виполніте почленное додавання рівняння системи, отримаєте вираз і обчисліть значення змінної: - 4х = - 12х = 3Составьте знову систему: перше рівняння нове, друге - одне з старих7х + 2у = 1 4х = - 12Подставів значення х в час, що залишився рівняння, знайдіть значення змінної у: 7х + 2у = 17 • 3 + 2у = 121 + 2у = 12У = -20у = -10Запішіте відповідь: х = 3, у = -10.