Як оформити реферат для школяра.

Робота школяра над рефератом ґрунтується на його самостійному вивченні першоджерел. Вимагає навичок узагальнення, систематизації матеріалу та вміння робити висновки. Т.к. реферат є однією з форм перевірки знань учнів, то вимоги, розроблені для оформлення рефератів, стандартизовані і є загальними для всіх.
Вам знадобиться
  • папір формату А4,
  • комп'ютер,
  • книги з обраної тематики,
  • інтернет
Інструкція
1
Оформіть титульний лист. Дотримуйтесь стандарти, прийняті для оформлення титульного аркуша в шкільному рефераті. У верхній частині аркуша (великими літерами) вказується назва навчального закладу. Нижче формулювання теми і назва шкільного предмета. Ближче до правого нижнього кута сторінки вказується прізвище учня, та П.І.Б. викладача, який перевірятиме реферат. Внизу - населений пункт, в якому реферат написано, а також рік напісанія.После титульного аркуша слід зміст. У нього включені - вступ, основна частина реферату та висновки, список літератури, яку ви використовували. Якщо потрібно, можна зробити додатковий розділ - додатки.
2
Розкрийте у введенні актуальність того матеріалу, який вивчаєте у своєму рефераті. Перелічіть основні причини, чому сьогодні в науковому вивченні приділяється увага цій темі. Чим відрізняється сьогоднішній погляд на неї від погляду минулих поколінь учених. Проаналізуйте кількість і зміст робіт на цю тему, виконаних раніше. Сформулюйте, в чому цінність вивчення цієї проблеми. Згадайте, які суперечки та дискусії ведуться в науковому середовищі на дану тему. Вкажіть основні практичні реалізації вашої теми, перерахуйте сфери, в яких дані знання успішно застосовуються сьогодні. І, нарешті, заявите мета вашої роботи і завдання за допомогою яких ви будете її досягати. Вступ повинен складати не більше двадцяти відсотків від загального обсягу роботи.
3
В основній частині викладайте весь матеріал, який зібрали з обраної теми. Для зручності розділяйте матеріал на невеликі глави: історія питання, наукові суперечки, сьогоднішній стан справ, перспективи. Не забувайте, що крім викладу різних зібраних вами джерел і точок зору на обраний вами питання, реферат вимагає розкриття вашого власного ставлення до проблеми. Ця важлива складова упускається багатьма школяра мі і реферат перетворюється на виклад фактів і думок вже відомих. Допускати цього не варто, реферат є однією з форм перевірки знань, а, отже, повинен нести в собі елемент самостійної роботи. Контролювати дана умова повинен як сам учень, так і преподаватель.Продемонстрировать власну точку зору на предмет можна в ув'язненні, де учневі потрібно сформулювати висновки, до яких він прийшов в ході вивчення даного питання. Висновок повинен перегукуватися з введенням і відповідати на запитання, заявлені на початку.
Зверніть увагу
Зберігайте чернетки реферату, учитель може вимагати їх, щоб переконатися в тому, що реферат виконаний самим учнем, а не викачаний з інтернету. Використовуйте аркуші формату А4, верхнє і нижнє поле повинно бути не більше 2 сантиметрів, справа - не більше 1 сантиметра, зліва - 3 сантиметри.
Корисна порада
Оформляйте список літератури в алфавітному порядку. Обов'язково вказуйте ім'я автора, назва книги, місце видавництва, назва видавництва, рік видання. Для шкільного реферату досить буде використовувати 5-6 джерел. Сам реферат за обсягом не повинен перевищувати 30 сторінок.