Як скласти план підвищення.

Підвищення кваліфікації педагогів повинно проходити за ретельно розробленим планом . Він дозволить педагогу планомірно підготуватися до процедури атестації, рівномірно розподіливши навантаження. Як правило, в складанні плану педагогу надає допомогу методична служба дитячого саду.
Інструкція
1
План підвищення кваліфікації складається приблизно на два роки. Протягом цього часу педагог готується до захисту своєї роботи. Методична служба безперервно відстежує дії педагога, супроводжуючи і надаючи йому своєчасну допомогу.
2
В план першого року слід включити такий момент, як визначення теми для самоосвіти педагога, мети і завдань дослідження. Тема повинна відповідати загальній методичної темі дошкільного закладу, а також бути актуальною для дослідження. Крім того, бажано, щоб дане дослідження було цікаво для педагога. Це забезпечить відповідальне ставлення до якості дослідницької роботи.
3
Наступний момент плану - це вивчення літератури з обраної теми. Це дозволить педагогу зануритися в проблему, підібрати для себе найбільш ефективні методи і прийоми дослідження. Весь перелік використовуваної літератури потім вказується в роботі. При цьому всі джерела розташовуються в алфавітному порядку.
4
Також в план першого року підготовки включається проведення констатуючого експерименту на групі дітей. Він дозволить визначити початковий рівень знань, умінь і навичок дошкільнят.
5
План другого року містить проходження курсів підвищення кваліфікації. Після проходження курсів педагогу вручається сертифікат та посвідчення. Ці документи підтверджують відповідність знань педагога заявленої кваліфікаційної категорії.
6
Крім цього, протягом другого року роботи педагог проводить формуючий експеримент з групою дітей. Після проведення серії завдань на формування певних знань, умінь і навичок відстежується кінцевий результат. Контрольний експеримент покаже динаміку розвитку дошкільнят.
7
В плані прописується і відкритий захід. Дата проведення заходу може коригуватися. На відкритий перегляд запрошуються члени атестаційної комісії. Після проведення заходу проводиться аналіз всієї роботи педагога. В ході обговорення виноситься рішення про відповідність або не відповідає рівню педагога заявленої кваліфікаційної категорії. У разі позитивного рішення відділом освіти видається наказ про присвоєння педагогу відповідної категорії.
8
Принаймні виконання пунктів плану, педагог проставляє у відповідній графі відмітку про виконання.