Як писати протокол наради.

Після закінчення наради слід скласти протокол, щоб зафіксувати порядок денний наради , прийняті рішення, умови, на яких вони будуть здійснюватися і ін. Протокол важливо оформити відразу після наради , а не відкладати "на потім". Добре, якщо вести протокол може професійний секретар. Однак якщо такого немає, цим можуть займатися й інші особи, які знають певні правила ведення протокол ов нарад.
Інструкція
1
Той, хто веде протокол наради , повинен бути в курсі всіх рішень минулих нарад, щоб розуміти логіку прийнятих рішень. Якщо ви ведете протокол на нараді, візьміть копії протокол ов декількох попередніх нарад. На нараді відразу ж зафіксуйте питання, винесені на порядок денний.
2
Навпроти кожного питання, винесеного на порядок денний, записуйте всі думки, висловлені в ході наради . Це можна робити стисло, адже протокол остаточно буде оформлений не в ході наради , а після нього. Сенс цих записів полягає в тому, що з ними ви не упустите жодної важливої висловленої думки. Також записуйте імена тих, хто висловлюється, щоб пам'ятати, хто що сказав і по якій темі. З висловлювань записуйте лише факти, а не особисті думки або припущення.
3
Саме оформлення протокол а має відбуватися відразу після наради , щоб не були забуті важливі моменти або не були втрачені записи. Протокол повинен містити короткий опис наради в діловому стилі. Для цього використовуйте непряму мову, пишіть все в минулому часі: "І.І. Іванов зазначив, що ...".
4
Зміст протокол а повинно складатися з: 1. "Шапки" із зазначенням мети проведення та дати наради , іноді також із зазначенням часу початку наради ; 2. списків присутніх і не присутніх осіб; 3. короткий зміст прийнятих рішень - із зазначенням ініціаторів цих рішень.
Зверніть увагу
Назва організації. Дата. Повістка. Присутні (кількість або поіменно). Слухали. Постановили. Слухали. Постановили. Рішення.
Корисна порада
Тема, дата і номер протоколу. Заголовком протоколу буде назва колегіального органу або виду засідання. Наприклад, Протокол (чого?) Засідання педагогічної ради; наради начальників структурних підрозділів і т.д. Але текст протоколу може бути викладений в різних формах: короткій або повній. Короткий протокол - фіксує обговорювані на засіданні питання, прізвища доповідачів та прийняті рішення. Такий протокол ведуть найчастіше за все в тих випадках, коли засідання носить оперативний характер.
Протокол наради - це документ, в якому міститься поетапна запис обговорення питань і того, які рішення були прийняті. Документ складається протягом наступних трьох днів після наради. Основні правила оформлення протоколу наступні.
Інструкція
1
Документ оформляється на основі чорнових рукописних записів, аудіозаписи або стенограми, які секретар веде в ході наради, використовуються також матеріали, підготовлені безпосередньо для засідання: тексти виступів, проекти рішень, порядок денний і списки присутніх.
2
На першому рядку протоколу записується офіційна назва підприємства або організації. На другий - заголовними буквами вид документа ПРОТОКОЛ. Нижче - дата наради (НЕ день оформлення записів), номер, присвоєний при реєстрації, і місце складання документа. Далі в нижньому лівому куті заголовними буквами робиться запис про вид наради. Не забудьте узгодити в родовому відмінку зі словом «протокол». Наприклад, «наради керівників відділів».
3
У вступній частині документа зазначаються такі дані: ПІБ голови і секретаря, кількість учасників наради і спеціально запрошених людей, повістка наради. Прізвища членів колегіального органу або осіб, які мають право голосу, записуються строго за алфавітом. При вказівці загальної кількості присутніх, без перерахування прізвищ в самому протоколі, виноска на список реєстрації обов'язкова («список додається»). Список повинен бути в додатках до протоколу. В останню чергу записується номерний перелік питань, обговорюваних на нараді, із зазначенням прізвищ доповідачів і виступаючих.
4
Основна частина даного виду документа складається з трьох структурних частин, за кількістю питань у порядку денному. Кожна частина будується за схемою: «слухали» або «виступили», «вирішували», «постановили» або «вирішили». В них записується хід наради і обговорення по кожному пункту порядку. У частині «виступили» іноді записуються питання і відповіді. Наприклад: «Питання: Якщо буде прийнято рішення про реорганізацію підприємства, чи будуть звільнені співробітники? Відповідь: Ні» (прізвища не потрібно вказувати) В розділ «постановили» записуються і результати голосування. Або «Одноголосно», або «за» - 10, «проти» - 4, «утрималися» - 3. Текст рішення записується у формі наказового способу, обов'язково вказується термін виконання і виконавець.
5
В кінці оформленого протоколу ставиться підпис голови та секретаря.