Як переводити в непряму мову англійською. Переклад прямої мови в непряму в англійській мові.

При переказі тексту його реферування часто буває потрібно перетворити пряму мова в непряму. Тобто мова персонажа, діалогу або полілогу, дану в тексті від першої особи, необхідно перетворити в нашу власну мова від третьої особи. Переклад прямої мови в непряму в англійській мові підпорядковується кільком правилам.
Інструкція
1
Якщо в реченні пряма мова є висловлюванням, яке має цілком самостійне значення, тоді при перекладі прямої мови в непряму вона стає підрядним реченням. Вводите її без союзів або за допомогою союзу that до дієслів повідомлення to tell, to say, to answer, to write, to reply, to respond та ін.
2
При перекладі прямої мови в непряму дотримуйтесь правил узгодження часів. Не змінюйте час, у разі якщо дієслово вводить непряму мова , варто в теперішньому часі, наприклад: John says, "I am very busy". - John says (that) he is very busy.А ось в тому випадку, якщо дієслово повідомлення стоїть в одному з минулих часів, тоді дієслово в підрядному реченні повинен вживатися теж в одному з минулих часів. При цьому час дієслова непрямої мови змініть за наступною схемою: Present Simple Tense - Past Simple Tense; Present Progressive Tense - Past Progressive Tense; Present Perfect Tense - Past Perfect Tense; Past Simple Tense - Past Perfect Tense; Future Simple Tense - Future Simple in the Past.Другіе часи змінюються подібним чином (тобто зсувайте їх у напрямку минулого): d російською мовою при перетворенні прямої мови в непряму такого зсуву часу немає, в силу чого багато вивчають англійську відчувають труднощі при здійсненні цих операцій. Але зробивши кілька вправ, ви зможете робити це, не замислюючись про правило узгодження часів.
3
Ще одна відмінність від правила російської мови - це те, що при перекладі в непряму мова змінюються і деякі займенники і прислівники місця і часу: This - that $; These - those; Now - then; Here - there; Today - that day; Yesterday - the day before; Tomorrow - the next day і так далі.
4
При перекладі в непряму мова спеціального питання відновлюється прямий порядок слів, а питальне слово (where, what, who, when і т.д.) стає сполучним союзом. Наприклад: Ann said: "What do you want to cook?" - Ann asked what I wanted to cook.
5
Загальні питання вводите в непряму мова за допомогою спілок if або whether: Jack said: "Can you attend evening classes?" - Jack asked me if I could attend evening classes.
6
Прохання і накази вводите в непряму мова інфінітивом: The salesman said: "I strongly recommend you to buy this camera." - The salesman persuaded me to buy that camera.
7
Переказуючи, постарайтеся зробити вашу мова якомога більш різноманітною. Уникайте монотонності у використанні дієслів, що вводять непряму мова .