Як визначити мету роботи.

Визначення мети, або цілепокладання - це фокусування на головному, найважливіше завдання в будь-якій роботі, адже по ній згодом визначається результативність. Мета і є той очікуваний кінцевий результат, заради якого робиться робота. Правильне визначення мети дозволяє вибрати найкращі засоби її досягнення, поставити адекватні завдання. Крім того, мета систематизує вашу роботу і надає їй структурованість і сенс.
Інструкція
1
Подивіться на тему вашої роботи. Зазвичай сама тема роботи задає проблему, описує область роботи. Якщо тема чітко не позначена, сформулюйте її самі. Говорячи мовою метафор, це та сторона світла, в бік якої ви будете дивитися в своїй роботі, а ще точніше - це та область, в якій ви будете перебувати, займаючись своєю роботою.
2
Визначте проблемні місця теми вашої роботи. У кожній проблемі можна виділити ієрархію подпроблем, больові точки. Проаналізуйте тему з цієї точки зору. Визначте найбільш актуальні питання в темі. Виявити і проаналізуйте потреби роботи - близькі й далекі.
3
Для допомоги собі в цілепокладання використовуйте різні джерела інформації - наукову літературу, періодичні видання, огляди, події, коментарі фахівців. Постарайтеся знайти якомога більше інформації, що відноситься до області вашої роботи. Це дозволить вам грамотно розставити акценти, чітко виділити актуальні проблеми, а, отже, визначитися і з метою.
4
Якщо тема більше теоретичного характеру, ніж прикладного, то і мета присвячуйте теоретичної роботі - вивчення теорій, побудові концепцій, аналізу гіпотез, інтерпретації фактів, виділенню нових проблем. Часто в науковій мові використовуються традиційні кліше, наприклад: виявити, встановити, обгрунтувати, уточнити, розробити.
5
Визначайте прикладну мету, якщо ваша робота має практичний характер. Мета ю може бути визначення характеристик явищ, що не вивчених раніше; виявлення взаємозв'язку деяких явищ; вивчення розвитку явищ; опис нового явища; узагальнення, виявлення загальних закономірностей; створення класифікацій, проекту, якоїсь моделі і т.д.
6
Пам'ятайте, що мета може мати кілька компонентів, може формуватися навіть дерево цілей. Сміливо поєднуйте теоретичний і прикладний аспект мети, якщо робота це дозволяє. Але якщо ви не займаєтеся глобально постановкою цілей, наприклад, у розвитку соціального управління, дерево цілей буде зайвим. Чи не розпилюйтеся, два-три компонента буде достатньо, інакше будете намагатися осягнути неосяжне.
Корисна порада
При формулюванні мети викладайте її конкретно, зрозуміло, чітко. Переконайтеся, що виконання мети може бути перевірено.