Як написати реферат.

Реферат - це перша проста наукова робота, яку починають писати ще в школі. Написання рефератів важливий етап для подальшого навчання в коледжах і вузах. Тому навіть школярам старших класів необхідно вміти викладати і узагальнювати основний зміст первинних текстів.
Інструкція
1
Зазвичай студенти тему реферату вибирають самостійно, орієнтуючись на свій майбутній професійний інтерес. Вибравши тему, проконсультуйтеся з викладачем, який надасть допомогу в складанні плану і в підборі літератури.
2
Ознайомтеся з навчальним матеріалом та іншими першоджерелами по темі вашого реферату. Виділіть основні думки й положення, проблеми та ідеї, які розробляли різні вчені.
3
Основні думки законспектуйте. Випишіть основні поняття. Конспект - це не просто переказ змісту джерел, а осмислене і структурований виклад.
4
Виділяйте головне - що було досліджено, які засоби і методи застосовували вчені для вирішення проблеми. У підсумку ви ознайомитеся з особливостями різних точок зору авторів.
5
Уважно перечитайте свій конспект і виробіть своє критичне ставлення до теми реферату. Проаналізуйте весь матеріал і приступайте до написання логічно пов'язаного тексту роботи. Обсяг вашого реферату не повинен бути більше 15 сторінок.
6
Почніть з введення. Дайте коротку характеристику теми, яку ви досліджуєте. Обгрунтуйте її актуальність для нашого часу. Поясніть, чим вас зацікавила дана проблема, і поясніть її практичну значимість. У вступі напишіть, яка мета і завдання реферату. Використовуйте дієслова: вивчити, встановити, виявити і т.д. Обсяг даного розділу - 1-1,5 сторінки. Якщо важко відразу написати вступ, можете написати, коли буде написана повністю робота. Тоді вам будуть точно видно результати вашого дослідження.
7
В основній частині реферату повинна бути повністю розкрита тема. Якщо необхідно розбийте цю частину на глави. Викладайте суть проблеми, всі точки зору дослідників. Викладіть свою позицію з даного питання. Ваше виклад матеріалу має бути націлене на розкриття головних завдань, які ви поставили перед собою у вступі. Після кожного розділу напишіть короткі висновки.
8
Напишіть висновок, де підсумуйте висновки. Зробіть узагальнення по всій темі. Відзначте, що отримано в результаті дослідження даної теми.
9
В кінці роботи прикладіть список використаної літератури. Складайте його в алфавітному порядку за прізвищами авторів.