Як робити вибірку даних.

Якщо ви вирішили провести соціологічне дослідження, вам необхідно буде знати про те, як формується вибірка. Вибірка даних являє собою сукупність отриманих відповідей усіх респондентів, які взяли участь у дослідженні.
Вам знадобиться
  • респонденти
Інструкція
1
Відразу варто відзначити, що будь вибірка має дві характеристики - кількісну та якісну.
2
Якісна характеристика відображає значущі змінні, що характеризують респондентів. Наприклад, вік, стать, національність, професія - можуть якісно відображати вибірку .
3
Для того, щоб висновки, отримані за результатами вибірки, можна було вважати достовірними і поширювати на всіх схожих по значимим змінним людей (всі учні однієї школи, всі жінки країни), вибірка повинна відповідати вимогам репрезентативності. Тобто включати в себе найрізноманітніших представників досліджуваного нами суспільства.
4
Кількісна характеристика вибірки - це її обсяг, ті люди, які взяли участь у дослідженні. У залежності від масштабу дослідження та обраного вами способу обробки даних (первинна обробка даних або вторинна із застосуванням математичних статистичних критеріїв і методів).
5
Мінімальне число респондентів, на підставі думок і даних яких можна робити наукові висновки - 25-30 осіб. Але, звичайно, для серйозних робіт (магістерські, дисертації) цього буде недостатньо. До того ж, вам знадобляться дві рівночисельний вибірки, якщо ви хочете порівнювати групи за рівнем ознаки, отриманого дослідним шляхом.
6
Також у дослідженні може брати участь тільки одна вибірка, а її результати будуть порівнюватися до і після пред'явлення значимого стимулу. Наприклад, рівень стресостійкості спортсменів до і після проведення з ними психологічного тренінгу.
7
Припустимо і той випадок, коли експериментальні результати вибірки порівнюють з теоретичними нормами, взятими з літературних джерел.
8
Також ви можете порівнювати свою вибірку з контрольною групою - рівень стресостійкості спортсменів, з якими працював психолог і аналогічний показник у спортсменів без психологічного супроводу.
Корисна порада
Для надання результатів вибірки активно використовуйте графічні методи - графіки, таблиці, гістограми.