Як знайти модуль числа.

Модуль числа n являє собою кількість одиничних відрізків від початку координат до точки n. Причому не важливо, в який бік буде відраховуватися це відстань - вправо або вліво від нуля.
Інструкція
1
Модуль числа також прийнято називати абсолютною величиною цього числа. Він позначається короткими вертикальними лініями, проведеними ліворуч і праворуч від числа. Наприклад, модуль числа 15 записується таким чином: | 15 |.
2
Пам'ятайте, що модуль може бути тільки позитивним числом або нулем. Модуль позитивного числа дорівнює самому числу. Модуль нуля дорівнює нулю. Тобто для будь-якого числа n, яке більше або дорівнює нулю, буде справедлива наступна формула | n | = n. Наприклад, | 15 | = 15, тобто модуль числа 15 дорівнює 15-ти.
3
Модулем негативного числа буде те ж число, але з протилежним знаком. Тобто для будь-якого числа n, яке менше нуля, буде справедлива формула | n | = -n. Наприклад, | -28 | = 28. Модуль числа -28 дорівнює 28-ми.
4
Можна знаходити модулі не тільки для цілих, але й для дрібних чисел. Причому відносно дрібних чисел діють ті ж правила. Наприклад, | 0,25 | = 25, тобто модуль числа 0,25 дорівнюватиме 0,25. А | -? | =?, Тобто модуль числа -? буде рівний?.
5
При роботі з модулями корисно знати, що модулі протилежних чисел завжди дорівнюють один одному, тобто | n | = | -n |. Це є основною властивістю модулів. Наприклад, | 10 | = | -10 |. Модуль числа 10 дорівнює 10-ти, точно так само, як модуль числа -10. Крім того, | a - b | = | b - a |, так як відстань від точки a до точки b і відстань від b до a дорівнюють один одному. Наприклад, | 25 - 5 | = | 5 - 25 |, тобто | 20 | = | - 20 |.