Як знайти термін окупності.

Термін окупності - це той інтервал часу, за який інвестиції, вкладені в проект, окуплять себе в повному обсязі. Як правило, цей інтервал часу вимірюється місяцями або роками. Але як знайти термін окупності і що для цього може знадобитися?
Вам знадобиться
  • таблиця із зазначенням часу (наприклад, року) та відповідних капітальних вкладень у проект, калькулятор, блокнот та ручка
Інструкція
1
Складіть таблицю інвестицій (вкладень) і планованих доходів від реалізації проекту на кожен рік. Наприклад, на підприємстві планується впровадити проект «Ікс», вартість якого оцінюється в 50 мільйонів рублів. У перший рік реалізації проект зажадав додаткових інвестицій у розмірі 10 мільйонів рублів. У другому, третьому, четвертому і п'ятому році планується, що проект почне приносити прибуток у розмірі 5, 20, 30 і 40 мільйонів рублів відповідно. Тоді підсумкова таблиця буде виглядати наступним чином: Часовий період і Вкладення і прібиль0 - 50 мільйонів рублей1 - 10 мільйонів рублей2 + 5 мільйонів рублей3 + 20 мільйонів рублей4 + 30 мільйонів рублей5 + 40 мільйонів рублів
2
Визначте накопичений дисконтований потік, тобто ту суму вкладень, яка змінюється згідно планованим доходам. Припустимо, на підприємстві проект «Ікс» віддача від проекту або ставка дисконтування дорівнює 10%. Розрахуйте накопичений дисконтований потік до першої позитивної величини за формулою: НДП = В1 + В2/(1 + СД) + В3/(1 + СД) + В4/(1 + СД) + В5/(1 + СД), гдеНДП - накопичений дисконтований потік, В1-5 - вкладення на певний період часу, СД - ставка дісконтірованія.НДП1 = - 50 - 10/(1 + 0.1) = - 59.1 мільйонів рублей.Подобним чином розраховуємо НДП2,3,4 і так далі, поки не вийде нульового або позитивного значенія.НДП2 = - 54.9 мільйонів рублейНДП3 = - 36.7 мільйонів рублейНДП4 = - 9.4 мільйонів рублейНДП5 = 26.9 мільйонів рублейТакім чином, інвестиції, вкладені в проект, окупляться повністю тільки на п'ятому році реалізації проекту.
3
Розрахуйте точний термін окупності проекту за формулою: Т = КЛ + (НС/ПН), Де Т - термін окупності, КЛ - кількість років, що передують окупності, НС - невідшкодована вартість проекту на початок року окупності, тобто на 5 рік (остання негативна сума НДП), ПН - приплив готівки в перший рік окупності (40 мільйонів рублів) .У нашому прикладі Т = 4 + (9.4/40) = 4,2 года.Інимі словами, проект окупить себе за 4 роки, 2 місяці і 12 днів.
Зверніть увагу
Термін окупності дозволяє визначити, ще на стадії розробки, в яких випадках (при відомих витратах і суми прибутку) проект буде рентабельним.