Як зробити план евакуації.

План евакуації представляє собою поверхову план-схему, на якій вказано шляхи евакуації, відзначено розташування евакуаційних, запасних та аварійних виходів, пожежних драбин, телефонів, вогнегасників, кнопок пожежного оповіщення та пр. На плані евакуації також повинен бути розміщений текст, що пояснює правила поведінки людей під час евакуації, порядок і послідовність дій у разі надзвичайної небезпеки.
Інструкція
1
План евакуації розробляється для будівель і споруд (крім житлових будинків) у всіх випадках, коли на поверсі знаходиться більше 10 чоловік. Вони повинні бути вивішені на видних місцях і виконані спеціальними, які світяться в темряві фарбами. Оформляються вони згідно затвердженої нормативної документації і мають стандартну систему умовних знаків.
2
План евакуації складається з графічної та текстової частини. Основою графічної частини є поверховий план. Якщо площа поверху досить велика (більше 1000 кв.м), то складаються секційні плани на кожну окрему секцію поверху.
3
На поверховому плані вкажіть можливі шляхи евакуації з кожного приміщення. Вони повинні бути вказані зеленими стрілками, провідними до основних, запасним і аварійних виходів. На графічної частини за допомогою затверджених умовних позначень відзначте місця розміщення рятувальних засобів і засобів пожежогасіння, незадимлюваних сходових кліток, зовнішніх пожежних драбин.
4
На плані евакуації відзначте і місце розміщення самого плану, щоб у разі небезпеки читаючий його людина змогла зорієнтуватися по ньому з шляхами евакуації.
5
Умовні знаки і символи нанесіть на план евакуації відповідно до вимог щодо їх оформлення та дизайну, встановленими ГОСТ Р 12.4.026, резолюцією ІМО А.654 (16), А.760 ( 18) та іншими нормативними документами. Знаки і позначення можна доповнити текстовими поясняющими написами.
6
Текстову частину плану евакуації виконайте у вигляді таблиці. У ній відобразіть відомості про способи оповіщення про небезпеку, порядку і послідовності евакуації людей, відкритті всіх аварійних і евакуаційних виходів, перевірці того, чи всі знаходяться на поверсі покинули приміщення, перевірці спрацьовування і запуску включення установок і систем пожежної автоматики і гасіння пожежі. Текстову частину підпишіть у керівника організації.
7
Схему підпишіть тими особами, які склали план евакуації, внизу повинні бути підписи співробітників, що ознайомилися з нею. План евакуації повинен бути затверджений керівником організації і узгоджений з інспекцією пожежного нагляду, що курирує дану будівлю, споруду.