Як малювати блок-схему. Як намалювати пяточка схема.

Блок-схема є варіантом формалізованої записи алгоритму чи процесу. Кожен крок алгоритму в даному поданні зображується у вигляді блоків різної форми, які з'єднані між собою лініями. В блок-схемі можна відобразити всі етапи вирішення будь-якої задачі, починаючи з введення вихідних даних, обробки операторами, виконання циклічних і умовних функцій, і закінчуючи операціями виведення результуючих значень.
Інструкція
1
Спочатку будь блок-схеми поставте елемент входу в програму. Він позначається прямокутником із закругленими краями, всередині нього напишіть команду «Start». Це буде початковою точкою вашої блок-схеми. Намалюйте після початкової фігури пряму лінію вниз для продовження блок-схеми.
2
Як правило, спочатку алгоритму виробляється введення вихідних даних для вирішення поставленого завдання. Намалюйте паралелограм нижче лінії так, щоб він був безперервним продовженням схеми. В параллелограмме напишіть вироблене дію, зазвичай це операції читання даних з екрану (Read nInp) або інших пристроїв. Важливо, що введені вами імена змінних в даному кроці будуть використовуватися надалі у всьому тілі блок-схеми.
3
Виконання однієї або групи операцій, будь-яка обробка даних (зміна значення або форму подання) позначається у вигляді прямокутника. Намалюйте дану фігуру в потрібному місці алгоритму при складанні блок-схеми. Усередині прямокутника запишіть вироблені дії зі змінними, наприклад, операція присвоювання записується таким чином: mOut = 10 * nInp b + 5. Далі також для продовження блок-схеми намалюйте лінію вниз.
4
Важливою складовою будь-якого алгоритму і відповідно блок-схеми є умовні і циклічні оператори. У даних операторів один вхід і два і або більше альтернативних виходу. Після обчислення умови, заданого оператором, подальший перехід здійснюється лише по одному шляху. Намалюйте вхід в елемент у вигляді лінії входить до верхню вершину елементу.
5
Для завдання оператора умови намалюйте від даної лінії ромб. Усередині фігури вкажіть саме умова і проведіть лінії, що вказують подальший перехід в залежності від його виконання. Умова задається в загальному випадку операціями порівняння (>, <, =). Перехід по лінії вниз здійснюється при істинному умови, тому - при помилковому. Вкажіть близько вихідних ліній фігури результати умови (true, false). Невиконання умови (false) повертає до певного кроку вище по тілу алгоритму. Проведіть лінії під прямим кутом від виходу з умови і до потрібного оператора.
6
Циклічний оператор позначається прямокутниками зі скошеними кутами. Причому для малювання даного оператора використовуються дві прикордонні фігури. Початок циклу задається фігурою зі скошеними верхніми кутами, кінець циклу - фігурою зі скошеними нижніми кутами. У фігурі початку циклу вкажіть умова роботи циклу і між прикордонних фігур намалюйте внутрішні оператори циклу.
7
На завершення блок-схеми повинен бути вказаний висновок результуючих даних на носії або на екран. Оператор виведення малюється аналогічно оператору введення. Зобразіть паралелограм і всередині нього операції виведення з використанням вихідних змінних.
8
В кінці блок-схеми намалюйте елемент-термінатор - прямокутник із закругленими краями. Напишіть всередині нього слово «End». Блок-схема завершена.