Як побудувати графік розподілу. Як побудувати криву нормального розподілу.

Кожен дослідник знає: для того, щоб його робота набула статус наукової, від нього вимагається якісна і кількісна обробка результатів із застосуванням математичних методів. З їх допомогою ви отримаєте ряд цифр і статистично значущих гіпотез. Якщо крім цього ви хочете наочно представити отримані вами дані, зверніть увагу на те, як будувати графіки розподілу ознаки.
Вам знадобиться
  • олівець, лінійка, калькулятор
Інструкція
1
Розподіл ознаки вказує, яке значення зустрічається найчастіше. Тому завдання порівняння з розподілу в рівні ознаки полягає в тому, щоб зіставити класи (отримані дані) випробовуваних по їх частоті.
2
Виділяють два типи завдань: - виявлення відмінностей між двома емпіричними розподілу ми; - виявлення відмінностей між емпіричним і теоретичним розподілу мі.В першому випадку ми будемо порівнювати відповіді або дані двох вибірок, отриманих в ході власного дослідження. Наприклад, успішність за результатами літньої сесії студентів біологів і фізиків. У другому випадку ми зіставляємо отримані дослідним шляхом результати з вже наявними нормами в літературних джерелах. Наприклад, можна подивитися, чи будуть проявлятися відмінності за анатомо-фізіологічним параметрам між сучасними підлітками і складеними декілька десятиліть тому по їх ровесникам нормами.
3
Графік розподілу ознаки будується за допомогою осі Х, на якій в ранжированном порядку відзначаються отримані значення, і осі Y, яка показує частоту зустрічальності цих значень. Сам же графік представлятиме собою криву розподілу. Його необхідно буде перевірити на нормальність розподілу.
4
Розподіл ознаки вважається нормальним, якщо А = Е = 0, де А - це асиметрія розподілу, а Е - ексцес.
5
Для складання графіка розподілу ознаки та її перевірки на нормальність ми можемо застосувати метод Н.А. Плохинський. Він складається з трьох етапів: - Обчислюємо А асиметрію (А = ( (xi-? Xср.)? ^ 3?)/? NS ^ 3) і Е ексцес (Е = ( (xi-? Xср.) ^ 4-3)/? nS? ^ 4), де Хi - кожне конкретне значення ознаки, Хср. - Середнє значення ознаки, n - обсяг вибірки, S - стандартне отклоненіе.- Розраховуємо помилки репрезентативності, тобто відхилення вибірки від генеральної сукупності ((Ma =? (6/n)), (Me = 2? (6/n)) .- Якщо одночасно виконується нерівність (| A |)/Ma <3, (| Е |)/Ma <3, то графік розподіл ознаки не відрізняється від нормального.
6
Як правило, на практиці асиметрія і ексцес прагнуть до нуля.
Зверніть увагу
Сирі бали значення ознаки також можна переводити в стандартизовані оцінки, за допомогою яких будують стандартну нормальну криву розподілу.