Як навчитися розбиратися в людях.

Уміння спілкуватися з іншими людьми багато в чому залежить від вашого вміння розбиратися в людях . Ви можете змінювати манеру спілкування і вибирати теми залежно від характеру і темпераменту свого співрозмовника, тому з вами завжди буде комфортно будь-якій людині. Існують об'єктивно доведені типології темпераменту, характеру, особистості, знання яких допоможе вам у спілкуванні з будь-якою людиною.
Інструкція
1
Відома класифікація темпераментів, запропонована ще Гіппократом, заснована на переважному вигляді рідини, з тих чотирьох, що течуть в тілі людини: сангвініки, флегматики, холерики і меланхоліки. Ця класифікація була науково підтверджена І.П.Павловим, знаменитим російським фізіологом. Він підтвердив, сто сангвінічний тип людей має сильний врівноважений, рухливий темперамент; флегматичний - сильний, урівноважений, але інертний. Холериків відрізняє сильний і неврівноважений темперамент, а меланхоліків - слабкий.
2
Ці властивості темпераменту закладаються НЕ генетичному рівні і практично не піддаються зміні. До жодного такому типу не стосується поняття «поганий» або «хороший». Свої переваги і недоліки має кожен. Якщо темперамент - вроджений, то характер є придбаним властивостей, які формуються під впливом різних соціальних груп - сім'ї, школи, трудових колективів.
3
Крім того, за твердженням К. Юнга, існують різні вихідні передумови до побудови різних психологічних типологій. Так, наприклад, люди також діляться на екстравертів та інтровертів. Ці два типи втілюють в собі два способи світосприймання і ставлення до навколишньої дійсності. Екстраверт концентрує увагу на подіях, предметах і людях , які його оточують. Свої рішення він приймає з урахуванням вимог і правил навколишнього його соціуму. Інтроверт живе у своєму суб'єктивному світі і не дуже комфортно почувається в соціумі, від взаємодії з ним він втрачає енергію, яку заповнює в усамітненні.
4
Юнг також стверджував, що кожна людина, володіючи основними чотирма психологічними функціями: мисленням, відчуванням, відчуттям і інтуїцією, має одну з них в якості переважної. Згідно Юнгу, у чоловіків переважають мислення і відчуття, у жінок - інтуїція і відчуття.
5
Знаючи особливості поведінки та сприйняття кожного психологічного типу, ви зможете не тільки розбиратися в людях , але і знайти свій життєвий сенс і вибрати ті справи і життєві шляхи, які відповідають вашій природі.
Зверніть увагу
Розбиратися в людях - легко. Дуже, дуже легко. Вся інформація про те, як дана конкретна людина надійде з вами в майбутньому, завжди лежить на поверхні і доступна буквально по клацанню пальців. Всі випадки, що здавалися винятками, на перевірку виявлялися просто більш складними випадками застосування тих же законів. Це дуже приємно і приємно - припускати, що ви весь із себе такий прекрасний, і з вами у цієї людини все буде зовсім інакше.
Корисна порада
Потреба навчитися розбиратися в людях виникає найчастіше після того, як людина кілька разів обманюється насчет оточуючих. Ті, хто здаються з першого погляду надійними, відповідальними людьми, можуть несподівано підвести, той, кого ми вважаємо добрим і турботливим, заподіює нам біль, а хтось, у кому ви не підозрювали високих душевних якостей, на перевірку виявляється справжнім другом і прекрасним людиною.