Як писати курсову з літератури.

Курсова робота - це перша наукова праця, який студент виконує самостійно. У ній потрібно відобразити всі свої теоретичні знання та аналітичні здібності. У написанні курсової роботи з літературі є свої складності і тонкощі.
Інструкція
1
Перше, з чого починається написання курсової - це вибір теми. Якщо говорити про літературі , то темою може стати творчість якогось поета чи письменника, літературний жанр, стиль, літературний період (Срібний вік, Золотий вік і т.д.). Якщо ви вибрали для вивчення конкретний період, то ілюструвати його особливості краще на конкретному прикладі, приміром "Своєрідність поезії 60-х на прикладі творчості А. Вознесенського".
2
Після того як ви визначилися з темою, приступайте до складання плану майбутньої роботи. Як правило, курсова робота складається з двох глав: теоретичної та практичної. У першому розділі ви розбираєте всю теорію, пов'язану з вашою темою, а в другій, аналізуєте досліджуване явище з якого-небудь плану. Іноді буває доцільно виділити ще одну главу - аналітичну. У ній розповідається про те, яке місце в сучасному науковому світі займає досліджуване вами явище, якими підходами можна користуватися для його вивчення.
3
Далі потрібно написати введення до курсової роботи. У ньому потрібно обґрунтувати актуальність обраної вами теми, пояснити свої цілі і завдання. Наприклад, мета - виявити основні особливості поезії 60-х. Щоб досягти цієї мети, потрібно виконати наступні завдання: ознайомитися з історією поезії 60-х, вивчити поетичні тексти головних представників цього напряму, виявити риси, характерні для творчості всіх авторів періоду. Також у введенні можна вказати, на праці яких літературознавців ви спиралися у своїй роботі.
4
У ході роботи, після кожної глави і параграфа робіть невеликі проміжні висновки. Коли прийде час писати висновок, перерахуйте в ньому всі ті висновки, які були зроблені вище. У самому останньому абзаці свого ув'язнення узагальніть всі наявні у вас висновки. Всі глави і параграфи повинні бути пов'язані між собою. Курсова повинна виглядати як єдиний текст. Для зв'язки частин можна використовувати такі звороти: "З попередньої глави ясно ...", "У цьому параграфі свого дослідження ..." і т.д. Не використовуйте в роботі займенник "я", в курсовій роботі прийнято писати "ми" (мається на увазі студент і науковий керівник).
5
Список літератури повинен бути достатньо великим і солідним. У ньому можна вказувати не тільки ті джерела, якими ви користувалися при написанні роботи, а й книжки, які теоретично могли б бути вам корисні. Список оформляється в алфавітному порядку. Спочатку йдуть книги, потім газети і журнали, а потім посилання на електронні джерела. ГОСТи на оформлення списку змінюються дуже часто. Перед тим, як складати свій список літератури, проконсультуйтеся у наукового керівника з приводу того, як оформляти джерела.
Питання про те, як писати курсову, цікавить як першокурсників, так інколи і більш досвідчених студентів. Адже, як правило, окремо дану тему викладачі не піднімають. Маючи деякий досвід підготовки рефератів, студенти виконують подібну роботу на свій розсуд.

Проте написання курсових робіт має певні цілі. Серед таких:

  • Отримання навичок систематизувати, аналізувати і узагальнювати інформацію.
  • Застосування отриманих знань для аналізу і вирішення різних професійних проблем.
  • Отримання навичок самостійного проведення різного роду досліджень.
  • Навчання грамотному, логічному викладу, а також формулювання висновків.

Так, виходячи з вищевикладених цілей, написання курсових робіт оцінюється по кожному з пунктів. Не завжди просто відповідати пред'являємо вимогам. Але на допомогу завжди приходить керівник курсового проекту, що трохи полегшує завдання, оскільки викладач допомагає своєчасно виправити виникають недоліки.

Отже, як писати курсову правильно

Почати слід з продумування теми - частіше все вона є вашим вибором. Ґрунтуватися потрібно на своїй особистій зацікавленості, адже тоді ви зможете творчо підійти до вирішення проблеми, що зазвичай є перевагою роботи. Наступним етапом підготовки курсового проекту є підбір теоретичного матеріалу. Таким традиційно виступає література по темі: наукові дослідження, критика і т.п. На основі зібраного матеріалу найбільш правильно буде скласти план викладу теми курсової роботи. Крім того, такий знадобиться і для оформлення проекту. Безпосередньо написання починається лише після ретельного аналізу зібраного матеріалу. Тоді можна готувати основну частину. У ній викладається суть проблеми (вираженої в темі курсової роботи), різні точки зору на можливості вирішення такої. Доцільно виділити три-п'ять основних питань, які можуть стосуватися проблематики проекту, і докладно їх висвітлити. Для простоти завершення роботи в кінці кожного розділу можна написати висновки по викладеному матеріалу. Тоді при написанні ув'язнення, необхідного в обов'язковому порядку, буде легше виділити основні моменти роботи, висновки аналізу та пропозиції для вирішення описуваних завдань. Тільки після цього пишеться вступ, в якому слід аргументувати актуальність обраної теми. Тут же студент оцінює ступінь розробки проблематики на даний момент. Також в цій частині курсової роботи обов'язково викладаються цілі, методи і завдання дослідження, проведеного в проекті.

Критерії оцінки курсової роботи, які слід враховувати

У першу чергу викладачами оцінюється новаторський підхід до вирішення проблематики, озвученої в темі курсової. Відповідно, збирати матеріал і проводити його аналіз потрібно з урахуванням актуальності питань. Не менш важливо розглянути історію розвитку теми, досвід вирішення подібних завдань, а також різноманітні точки зору на такі. Звичайно, весь матеріал слід проаналізувати і написати своїми словами, ясно і логічно формулюючи свої думки.