Як оформляти тітульнік. Тітульнік по курсовій.

Кажуть, зустрічають по одягу. Ця приказка стосується не тільки зовнішнього вигляду випускника, а й оформлення його дипломної роботи. А починається вона завжди з титульного листа: своєрідною презентації наукової праці.
Інструкція
1
Титульний лист друкується найчастіше 14 або 16 розміром шрифту, при цьому бажано вибирати полуторний міжрядковий інтервал. Стандартна вимога до шрифту - Times New Roman.
2
Титульний аркуш є першою сторінкою атестаційної дипломної роботи, однак він не нумерується. Рахунок сторінок починається з утримання - це буде сторінка №2.
3
«Шапкою» будь-якого титульного аркуша буде вказівка установи освіти, в стінах якого наукова робота була написана. При цьому великими літерами по центру рядка пишеться «МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ»: головне управління освіти. Далі - просто з великої літери по центру рядка, без переносів, пишеться повна назва освітнього закладу, його статус. Після цього в «шапці» титульного листа потрібно вказати факультет і кафедру, на базі яких написана наукова робота. крапка не ставиться в кінці рядків «шапки».
4
Нижче, абсолютно по центру титульного аркуша, великими літерами пишеться офіційна назва дипломної роботи. Наступною рядком буде класифікація роботи: наприклад, «Дипломна робота» або «Курсова робота».
5
Під назвою роботи праворуч в стовпчик необхідно написати, хто виконав дану роботу (ПІБ повністю в називному відмінку, номер групи студента). Нижче - ПІБ наукового керівника в називному відмінку (досить вказати ініціали), його науковий ступінь.
6
Пропустивши один рядок, у правому стовпчику потрібно вказати ПІБ рецензента і його науковий ступінь.
7
Ще через рядок пишеться прізвище та науковий ступінь завідувача кафедри.
8
Наступним рядком буде «Робота рекомендована до захисту:», решта викладачі допишуть ручкою на кафедрі.
9
По центру нижнього рядка пишеться місто, в якому знаходиться ВУЗ і рік захисту диплома.
Корисна порада
На титульному аркуші зазвичай ручкою прописується дата здачі оформленої дипломної роботи на перевірку, розпис наукового керівника студента, а також допуск до захисту від завідувача кафедрою. Дипломна робота вимагає спеціального плетіння. Кожна сторінка повинна бути з'єднана в загальній пружині; твір повинна обрамляти обкладинка. Зверніть увагу, що верхня частина обкладинки - та, яка закриває титульний лист, - повинна бути прозорою, щоб титульний лист завжди був читаємо.