Як писати висновок у курсових роботах. Як пишуть курсові роботи.

Підготовка курсових проектів - важливий компонент навчальної роботи студента, з яким він стикається на кожному курсі. У курсовій роботі учень повинен продемонструвати своє вміння працювати з науковим та практичним матеріалом, обробляти інформацію і робити самостійні висновки. Як правило, найбільш складним для написання виявляється висновок курсової роботи, оскільки воно має не тільки містити висновки всієї роботи, а й відповідати певним встановленим вимогам.
Інструкція
1
Щоб успішно впоратися з цією частиною курсового проекту, потрібно дотримуватися ряду правил. Висновок пишеться після повного завершення всіх інших частин курсової роботи, щоб в нього могли увійти викладені в них висновки. Обсяг висновку повинен бути від 2 до 5 друкованих аркушів, але не більше того.
2
Основна вимога до висновку, - його чітка структурованість. Це значить, що всі викладені висновки повинні бути пронумеровані, послідовні і логічні. Не слід прагнути написати занадто велика кількість пунктів, щоб не перевантажити текст і не внести плутанину.
3
На початку ув'язнення ще раз уточнюється основна тема, яка повинна була бути вивчена в процесі написання роботи. Наступні пункти демонструють її розкриття та висновки, зроблені на основі проаналізованого матеріалу. Зазвичай структура укладення курсової роботи відповідає структурі її основної частини. Тобто якщо в роботі є дві глави, містять по три параграфа кожна, то в висновок виносяться шість основних висновків.
4
Якщо робота крім теоретичної складової включає практичну частину, якесь дослідження, проведене безпосередньо самим студентом, то результати, отримані в ході дослідження, викладаються у висновку після всіх теоретичних висновків. Важливо пам'ятати, що висновок не повинно містити в собі докладних розрахунків, доказів або ланцюжків логічних умовиводів. Це все входить у зміст самих глав основної частини. Думки, викладені у висновку, повинні бути тезово і короткими.
5
У висновку хорошою курсової роботи завжди повинна бути відображена власна позиція автора роботи. Усі висновки укладення повинні бути сформульовані стисло, лаконічно і об'єктивно, тобто не містити емоційної оцінки. Висновок курсової повинен бути цілісним і підводити підсумок всієї роботи, надавати їй завершеність.