Як скласти журнал господарських операцій. журнал господарських опрераціі.

Журнал операцій необхідний для ведення обліку господарської діяльності підприємства і формування регістрів бухгалтерського обліку. Скласти журнал господарських операцій ви можете, використовуючи типові операції, ввівши операції вручну, заповнивши бланки первинних документів, а також при копіюванні операцій.
Інструкція
1
Використовуючи набір типових операцій, ви можете ввести господарські операції в журнал господарських операцій. Даний набір включає найчастіші стандартні операції у господарській діяльності з відповідними проводками. Він є частиною програми, і ви можете використовувати його в роботі.
2
В журналі господарських операцій при вводі типової операції створюється нова господарська операція. При цьому заповнення якого-небудь документа (бланка) не відбувається. Ви можете розширити або змінити набір типових операцій відповідно до специфіки вашої діяльності за допомогою вбудованого текстового редактора, відкривши пункт головного меню «Установка/Типові операції». При введенні нової операції потрібно, щоб курсор, тобто колірне виділення поточного рядка, знаходився у верхній половині вікна «Господарські операції».
3
Перемикання між списками господарських операцій і проводок можна здійснити за допомогою миші, клацнувши лівою клавішею по будь-якій частині необхідного вам списку. Щоб почати роботу, використовуючи набір типових операцій, відкрийте пункт меню «Операції/ Журнал ».
4
Відкрийте список типових операцій і виберіть ту, з якою вам необхідно працювати. Після закінчення розрахунку однієї типової операції на екрані відкриється вікно «Нова господарська операція», де будуть відображені всі проводки і заповнені всі або деякі графи. Ви можете змінити зміст полів цього вікна або натисніть клавішу «Скасування», щоб відмовитися від введення запропонованої господарської операції.
5
Для занесення нової господарської операції вручну відкрийте пункт меню «Операції/ Журнал ». При введенні нової операції потрібно, щоб курсор знаходився у верхній половині вікна «Господарські операції». Відкрийте список типових операцій і виберіть ту, з якою вам необхідно працювати. Натисніть кнопку «Вручну».
6
У який з'явився порожньому вікні заповніть поля даної господарської операції. Вкажіть коментар до господарської операції в графі «Зміст», а номер документа введіть в графі «Документ». При необхідності, в графах «Дата» і «Робоче місце» ви можете змінити номер робочого місця і дату, які встановлені за замовчуванням. Наприклад, за замовчуванням в полі «Дата» встановлюється поточна дата. Якщо потрібно вставити перед вже існуючої нову господарську операцію, то буде встановлена дата існуючої господарської операції.
7
Поставити поточну дату ви можете в пункті «Звіти/Звітний період» головного меню. Значення робочого місця також використовується за умовчанням і задається в закладці «Різне» пункту «Установка/На будови» головного меню. Поле «Номер», яке містить порядковий номер господарської операції в журналі, встановлюється автоматично і не допускає редагування. Введіть проводки до господарської операції і натисніть кнопку «ОК» для введення операції в журнал. Після виконання відкриється нова господарська операція з відповідними проводками.
В журналі господарських операцій ведеться облік діяльності організації, формуються регістри бухобліку. Журнал господарських операцій відображає всі господарські операції підприємства, він важливий для складання підсумкової звітності.
Інструкція
1
Розподіліть документи по папках «Банк», «Каса», «Покупки», «Продажі», «Заробітна плата». Пронумеруйте журнал, так як всі операції повинні бути занесені в журнал строго в хронологічному порядку. Якщо ви допустите помилки в обліку, то послідовність занесення операцій допоможе вам швидко зорієнтуватися.
2
Напишіть назву господарської операції. Внесіть всі необхідні реквізити операції: зміст, дату, реквізити контрагентів. При необхідності вкажіть посилання на документи, пов'язані з даною господарською операцією. У реквізитах контрагентів вкажіть пункти «Кому», «Від кого». Номер операції годі й проставляти, так як журнал був пронумерований раніше.
3
Проставте суму господарської операції, яку ви візьмете з заносимого документа. Необхідно бути уважним, так як неправильно відображену суму в журналі може спотворити підсумкову звітність, формовану на підставі цього журналу господарських операцій.
4
Проставте проводки («Дебет» і «Кредит»). Проводки залежать від виду операції. Для цієї операції необхідно знати план рахунків.
5
Повторіть послідовність дій необхідну кількість разів (рівне кількості документів, що пройшли за день).
6
Скористайтеся програмою «1C: Бухгалтерія». Виберіть «Облік» в меню програми. Виберіть вкладку «Господарські операції» в пункті «Меню». Натисніть кнопку «Додати» в контекстному меню програми, або створіть новий рядок в журналі (якщо ведете його вручну).
7
Визначте параметри (характеристики) господарської операції: номер, зміст, дату, реквізити контрагентів. При необхідності вкажіть посилання на документи, пов'язані з даною господарською операцією. У реквізитах контрагентів вкажіть пункти «Кому», «Від кого». Натисніть «ОК». Господарська операція буде додана.
8
Вкажіть проводки та суму операції. У тому випадку, якщо ви хочете ввести банківський документ, зайдіть у відповідний документ («Банківські проводки»). Натисніть «Затвердити» в контекстному меню «Затвердження», перебуваючи при цьому курсором на банківському документі, на підставі якого буде сформована господарська операція.