Як знайти найбільше з чисел.

Якщо необхідно дізнатися найбільше число в якійсь послідовності чисел , зробити це можна, наприклад, за допомогою програмного забезпечення, встановленого в ваш комп'ютер. А якщо процедуру знаходження треба втілити в якомусь мові програмування, слід скласти алгоритм і реалізувати його засобами, доступними в конкретній мові.
Інструкція
1
Для знаходження найбільшого числа в заданій множині можна скористатися, наприклад, табличним редактором Microsoft Office Excel. Запустивши його, введіть числа безлічі в сусідні комірки таблиці - по горизонталі або по вертикалі, це не має значення. Якщо загальна кількість чисел велико і вводити його вручну скрутно, то можна спробувати зробити це методом копіювання і вставки.
2
Помістіть в першу вільну комірку після колонки (або рядка) з числами функцію знаходження найбільшого числа. Для цього клацніть цей осередок і натисніть піктограму «Вставити функцію», вміщену на початку «рядка формул» над таблицею. Excel запустить «Майстер функцій», в якому вам потрібно у випадаючому списку «Категорія» вибрати «Статистичні», а потім у списку функцій клацнути рядок «МАКС» і натиснути кнопку «OK». В наступному вікні майстер функцій сам виділить весь діапазон введених вами числових значень, в якому треба здійснювати пошук. Натисніть кнопку «OK» і побачите найбільше число введеної послідовності.
3
Якщо необхідно знайти найбільше число безлічі засобами будь-якої мови програмування, то алгоритм може бути, наприклад, таким: спочатку надайте результуючої змінної значення першого числа множини. Потім послідовно перебирайте числа безлічі, порівнюючи їх з результуючої змінної. Якщо це число більше, то присвоюйте його значення результуючої змінної. Наприклад, на мові PHP це може виглядати так: $ arr = array (15, 18, 92, 56, 92); $ max = $ arr [0]; foreach ($ arr as $ val) if ($ val> $ max ) $ max = $ val; echo $ max;
4
Однак у більшості мов є вбудовані функції або для пошуку в масиві максимального значення, або для сортування масиву за зростанням або спаданням. Тому організовувати такі цикли обчислень немає необхідності, простіше скористатися вбудованими функціями. Наприклад, в мові PHP наведений в попередньому кроці код можна замінити таким: $ arr = array (15, 18, 92, 56, 92); rsort ($ arr); echo $ arr [0]; Тут використана функція сортування масиву від максимального значення до мінімального (rsort). В результаті її роботи найперший елемент масиву ($ arr [0]) міститиме значення найбільшого числа в масиві.