Як обчислити об'єм тіла. Обчислення об'єму тіла.

Наш світ трехгранен, це означає, що у всіх тіл у природі є три характеристики: довжина, ширина і висота. В сукупності ці величини об'єднуються в фізичної величині, званої об'ємом тел. Науці відомі кілька способів обчислення обсягу.
Інструкція
1
Якщо тіло має правильну форму паралелепіпеда, конуса, піраміди та інших стереометричних фігур, то для кожної з них є своя формула для обчислення обсягу. Але всі ці формули об'єднує один математичний принцип: твір висоти фігури на площу її заснування (V = S * h, де V- об'єм, S- площа підстави, h - висота фігури). Внаслідок того, що підстави у таких фігур представляють собою різні плоскі фігури: квадрат, ромб, трикутник, коло і.т.д., тоді й загальна формула обсягу видозмінюється, через різних формул площ підстави. Приклад 1. Щоб обчислити площу паралелепіпеда, потрібно помножити один на одного його довжину, висоту і ширину. Приклад 2. Для обчислення обсягу конуса слід помножити висоту конуса на площу круга - підстави, який розраховується за формулою: S =? * (R) в квадраті, де? = 3,14; R - радіус підстави.
2
Якщо тіло має нерівну, неправильну форму, то обчислити його обсяг можна за допомогою вимірювального судини і води. Налийте води в посудину. Заміряйте скільки в ньому води. Опустіть в нього тіло, об'єм якого потрібно виміряти. Виміряйте показання води. Знайдіть різницю вимірів, яка і є об'ємом тіла . Приклад 3. У склянці налито 200 мл води. Після опускання тіла в воду, води стало 250 мл. Значить, обсяг даного тіла дорівнює 250 мл - 200 мл = 50 мл = 50 см в кубі.
3
Ще один метод розрахунку обсягу тіла будь-якої форми і консистенції увазі знання маси (m) і щільності (р) цього тіла . До речі щільність - таблична величина, якщо відомо речовина, з якої зроблено тіло, то в будь-якому фізичному довіднику можна визначити його щільність. Для розрахунку обсягу потрібно розділити масу тіла на його щільність: V = m/р, де V - об'єм тіла . Приклад 4. Нехай алюмінієвий брусок має масу 270 г. У таблиці щільності сказано, що щільність алюмінію дорівнює 2,7 г/кубічних см. Тоді обсяг даного бруска дорівнює V = 270 г/2,7 г/кубічних см = 100 см в кубі .