Як знайти миттєву швидкість.

Щоб знайти миттєву швидкість при рівномірному русі, поділіть відстань, пройдену тілом, на час, протягом якого воно долали. При нерівномірному русі, дізнайтеся значення прискорення і розраховуйте швидкість в кожен момент часу. При вільному падінні миттєва швидкість залежить від прискорення вільного падіння і часу. Миттєву швидкість можна виміряти спідометром або радаром.
Вам знадобиться
  • Для визначення миттєвої швидкості візьміть радар, спідометр, секундомір, рулетку або далекомір, акселерометр.
Інструкція
1
Визначення миттєвої швидкості при рівномірному русі Якщо тіло рухається рівномірно, виміряйте за допомогою рулетки або далекоміра відрізок шляху в метрах, після чого поділіть отримане значення на проміжок часу в секундах, за який цей відрізок був пройдений. Час виміряйте секундоміром. Після цього знайдіть середню швидкість , поділивши довжину шляху на час його проходження (v = S/t). А оскільки рух рівномірний, то середня швидкість буде дорівнює миттєвої швидкості.
2
Визначення миттєвої швидкості при нерівномірному двіженііОсновним видом нерівномірного руху є рівноприскореного руху. За допомогою акселерометра або будь-яким іншим способом виміряйте значення прискорення. Після цього, знаючи початкову швидкість руху, додайте до неї твір прискорення і часу, протягом якого тіло знаходиться в русі. Результатом буде значення миттєвої швидкості в даний момент часу. (V = v0 + a • t). При розрахунках врахуйте, що якщо тіло зменшує свою швидкість (гальмує), то значення прискорення буде негативним. У разі якщо рух починається зі стану спокою, початкова швидкість дорівнює нулю.
3
Визначення миттєвої швидкості при вільному паденііДля визначення миттєвої швидкості вільно падаючого тіла потрібно час падіння помножити на прискорення вільного падіння (9,81 м/с?), Розрахунок зробити за формулою v = g • t. Врахуйте, що при вільному падінні початкова швидкість тіла дорівнює нулю. Якщо тіло падає з відомою висоти, то для визначення миттєвої швидкості в момент падіння з цієї висоти помножте її значення в метрах на число 19,62, а з отриманого числа витягніть квадратний корінь.
4
Визначення миттєвої швидкості спідометром або радаром Якщо рухоме тіло обладнано спідометром (автомобіль), то на його шкалі або електронному табло буде безперервно відображатися миттєва швидкість в даний момент часу. При спостереженні за тілом з нерухомої точки (земля), направте на нього сигнал радара, на його табло відобразиться миттєва швидкість тіла в даний момент часу.