Як визначити, сильна кислота або слабка.

Все кислоти, незалежно від їх походження, об'єднує загальна властивість - вони містять атоми водню, здатні вступати в реакцію. У зв'язку з цим кислотам можна дати таке визначення: «Кислота - це складна речовина, в молекулі якого є один або декілька атомів водню і кислотний залишок». Вони бувають сильними і слабкими. Під їх силою розуміється її здатність віддавати іони водню. Якщо кислота легко віддає ці іони (вступає в хімічну реакцію), то вона сильна. Як можна дізнатися, слабка кислота, або сильна?
Інструкція
1
Найпростіший і наочний спосіб (хоч і не дуже точний) - це використання спеціальних індикаторних смужок, які можна придбати в магазині. Треба нанести на таку смугу краплю кислоти і через деякий час порівняти колір і інтенсивність яка проявилася забарвлення із зразками, зазначеними на упаковці. Чим яскравіший, «насичений» червоно-бордовий колір буде у зразка - тим сильніше кислота, і, навпаки.
2
Якщо ні індикаторного паперу або потрібен більш точний результат, то на допомогу прийде «константа дисоціації», тобто показник, що характеризує здатність речовини (в даному випадку, кислоти) розпадатися на іони у водному розчині. Кислоти дисоціюють на катіон водню (протон) і аніон кислотного залишку. Чим вище ця величина, тобто чим більшою мірою протікає іонний розпад, тим сильніша кислота. Константи дисоціації більшості відомих кислот легко знайти в будь-якому хімічному довіднику.
3
Слід врахувати, що для многоосновних кислот (наприклад, сірчаної, вугільної, ортофосфорної та інших), дисоціація яких проходить в декілька стадій, оперують різними константами для кожної стадії дисоціації.
4
Силу кислоти можна визначити також по тому, як протікають деякі хімічні реакції. Наприклад, якщо змішати соляну кислоту з фосфорнокислим калієм, утворюється хлористий калій і фосфорна кислота. Якщо змішати сірчану кислоту з вуглекислим натрієм, то утворюється сульфат натрію і вугільна кислота (яка так нестійка, що відразу ж розпадеться на воду і вуглекислий газ). І в тому, і в іншому випадку сильніші кислоти (соляна та сірчана) витіснили більш слабкі (фосфорну і вугільну) з їх солей. Це правило універсально: сильна кислота завжди витісняє слабку з її солі.