Зарплата: Як правильно розрахувати і нарахувати.

Розмір та умови виплати заробітної плати в обов'язковому порядку закріплюються в трудовому договорі. У відповідності з трудовим кодексом, заробітна плата є винагородою за працю. Її розрахунок і своєчасне нарахування входить в обов'язки кожного роботодавця.
Інструкція
1
Заробітна плата нараховується, відповідно до встановлених тарифів, окладами, відрядними розцінками, відомостями про фактично відпрацьований час або виробленої продукції працівником. Система оплати праці в комерційних організаціях встановлюється на основі документів, які встановлюють форму, розмір і порядок оплати праці. До них відносяться трудові договори, накази про прийом на роботу, штатний розклад, положення про порядок відплати праці.
2
Крім того, заробітна плата нараховується на підставі документів, що підтверджують виконання працівників встановлених норм виробітку. Це може бути табель обліку робочого часу, листки обліку виробітку, наряди. На суму заробітної плати в кожному місяці можуть впливати і інші фактори, які знаходять відображення в службових записках про зниження премій, наказах про заохочення і т.д.
3
При нарахуванні заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про те, яка сума йому належить за певний місяць. Скласти розрахунковий листок можна в довільній формі. Його видають працівникам в кінці місяця або на початку наступного, коли відбувається остаточне нарахування заробітної плати. У розрахунковому листку вказуються частини заробітної плати (аванс, премія і т.д.), утримання з неї, а також сума, що підлягає видачі.
4
Заробітна плата, яка виплачується працівникові, являє собою різницю між нарахованою сумою зарплати і утриманнями з неї. У відповідності з трудовим кодексом, винагорода за працю нараховується щомісячно, а виплата його відбувається не менше двох разів на місяць.
5
Несвоєчасне нарахування заробітної плати тягне за собою ви плату компенсації работкам, не залежно від того, з яких причин була допущена прострочення. Нарахування заробітної плати не повинно залежати від обсягу та термінів надходження виручки або наявності коштів у роботодавця. За несвоєчасне нарахування і ви плату зарплати фірма несе також адміністративну відповідальність.