Як зробити самоаналіз уроку.

Закрилася двері за останньою дитиною, і вчитель залишився один на один зі своїми питаннями. І головний з них: чи правильно був проведений урок? Саме тому методична робота в школі незмінно вимагає від будь-якого викладача вміння робити самоаналіз . Такий вид діяльності сприяє підвищенню рівня професійної компетенції вчителя.
Інструкція
1
Перечитайте тему уроку і по дидактичним цілям визначте його тип: вступний, закріплення матеріалу, формування вмінь, перевірки, контролю та корекції знань, комбінований, повторення, узагальнюючий. Враховано чи взаємозв'язок уроків в темі?
2
Триєдину задачу уроку розщепніть на складові частини. Реалізована Чи освітня складова? Для цього проаналізуйте підсумок уроку, кількість і якість оцінок. Подумайте, на такий результат ви рассчітивалі.Еслі він вище очікуваного, то ви: 1) недооцінили рівень знань учнів; 2) підібрали занадто легкий дидактичний матеріал, не відповідає рівню розвитку дітей; 3) вели опитування тільки сильних учнів; 4) запропонували спрощені методи і прийоми оцінки знаній.Еслі результат нижче очікуваного, то ви 1) неправильно планували попередні уроки; 2) допустили порушення методики освіти; 3) погано знаєте освітній стандарт.
3
Проаналізуйте підібраний до уроку дидактичний матеріал. Він повинен бути різноманітним і багатим. Однак підбирайте його з такою умовою, щоб він відповідав виховним завданням уроку.
4
Порахуйте, скільки методів і прийомів використовували за урок. Їх має бути не менше п'яти. Наприклад, словниковий диктант, робота з підручником, тестові завдання, творча робота (проектування, дослідження, постановка і вирішення проблеми), мозковий штурм. Врахуйте, що види методів і прийомів повинні відповідати розвиваючим завданням уроку.
5
Оцініть, чи виправдали себе використані на уроці наочні посібники та технічні засоби. Якщо ні, то чому? Причини можуть бути різні: неправильно розрахували час показу, невдало підібрали фрагмент, продублювали один і той же матеріал різними засобами, що не перевірили роботу апаратури напередодні уроку.
6
Проаналізуйте рівень активності, працездатності дітей. Чи врахували ви тип нервової системи класу, рівень розвитку дітей?
7
Подумайте, чи залишилися ви задоволені дисципліною. З якої причини відбувалися порушення? Які прийоми сприяли встановленню порядку на різних етапах уроку?
8
Відзначте труднощі, які виникли у всього класу і в окремих учнів. Чи були вони подолані під час заняття? Виявити причини труднощів і намітьте шляхи їх усунення.
9
Не затягуйте перевірку домашнього завдання. Залежно від складності роботи ви можете перевірити його повністю. Але це можливо тільки в двох випадках: якщо ви напередодні його погано пояснили або дали занадто складне, вище рівня класу. Краще перевіряти вибірково або частково. Давайте детальний інструктаж виконання домашнього завдання. Упущення цього етапу уроку буде помилкою.
10
Проаналізуйте другу складову завдання уроку: розвиваючу. Які вміння, навички, здібності, якості розвивав цей урок? Пам'ятайте, на ньому повинні бути такі методи і прийоми, які вдосконалюють пам'ять, увагу, уяву, сприйняття, волю, терпіння.
11
Проаналізуйте третю складову завдання уроку: виховну. Подумайте, що дав урок для формування світогляду учнів, для виховання їхніх моральних рис, волі, характеру, культури поведінки.
12
Зробіть висновки на майбутнє. Намітьте шляхи вдосконалення уроку.
Корисна порада
Ставте оцінку собі після кожного уроку. Не бійтеся відхилятися від плану або вдосконалювати його. Але враховуйте свої помилки, адже їх виправлення веде до творчості.