Як здати в оренду магазин.

У сучасній бізнес-моделі поширена ситуація побудови бізнесу «з нуля» для подальшої його перепродажу. Як тільки відкритий магазин , кафе, салон, починає приносити стабільний дохід, власник продає його або здає в оренду на тривалий термін. Така модель вигідна обом сторонам, власник набуває джерело пасивного доходу, а власник (орендар) - готовий бізнес без істотних матеріальних і тимчасових витрат.
Інструкція
1
Щоб здати магазин в оренду, необхідно оформити відповідний договір. Складаючи його, постарайтеся максимально передбачити можливі рішення різнобічних правових питань, а також потенційних спірних аспектов.Договор оренди магазин а, відповідно до цивільного законодавства РФ, диференційований як договір оренди будівель і споруд (приміщень). Отже, магазин прийнято вважати нежитловим приміщенням. У свою чергу нежитлове приміщення - це об'єкт нерухомості, який і є складовою частиною будівель і споруд.
2
Договір оренди магазин а найчастіше є двостороннім і укладається між орендодавцем з одного боку і орендарем магазин а з іншого.
3
Орендодавцем, як правило, виступає власник магазин а (іноді спеціально уповноважена власником особа). Орендарем може стати фактично будь правовий суб'єкт, природно, дієздатності та правоздатності.
4
Договір оренди магазин а укладається на строк не менше, ніж один рік. Такий договір повинен в обов'язковому порядку пройти держреєстрацію права оренди.
5
У договорі оренди магазин а в обов'язковому порядку повинні бути зазначені сторони, що укладають договір, і їх реквізити; дані про майно, переданому в оренду (адреса, найменування об'єкта оренди, інвентарний номер, призначення під магазин , площа, розмір орендної плати).
6
Для успішної державної реєстрації договору оренди необхідно докласти кадастрові паспорти як відповідної будівлі (споруди), так і самого приміщення, вказавши оренду емую площу.
7
Існують стандартні (типові) зразки договорів оренди нежитлових приміщень, у тому числі використовуваних під магазин . Проте, щоб уникнути небажаних для обох сторін обставин, обов'язково покажіть проект свого договору юристу.