Як заховати кнопку.

Іноді при верстці веб-сторінки буває потрібно приховати будь-якої з розміщених в ній елементів. Наприклад, якщо необхідно, щоб відвідувач не бачив кнопки відправки форми до того, як усі обов'язкові поля не будуть заповнені. Або якщо кнопка взагалі не призначена для використання відвідувачем, а «натискати» її повинен розміщений в цій сторінці скрипт.
Інструкція
1
Використовуйте властивість display мови опису стилів CSS (Cascading Style Sheets - «каскадні таблиці стилів») для виключення або включення відображення потрібних елементів сторінки. Цій властивості, згідно з міжнародними стандартами, можна привласнити більше півтора десятка значень, які задають різні способи відображення. Однак кросбраузерності (тобто працюючими у всіх основних браузерах) є тільки чотири. Серед цієї четвірки є й потрібне вам значення none, яке дозволяє приховати потрібний елемент сторінки.
2
Складіть необхідний набір CSS-інструкцій. У найпростішому вигляді він може виглядати так: button {display: none;} У такому варіанті в сторінці не будуть відображатися всі кнопки, що використовують тег .
3
Додайте в інструкції вказівку на ім'я класу, якщо треба приховати тільки одну кнопку або певну групу кнопок. Наприклад, назвіть такий клас HideBtns і додайте це ім'я в CSS-інструкцію: button.HideBtns {display: none;} потрібну кнопку в HTML-коді сторінки теж слід додати атрибут class і привласнити йому значення HideBtns:
4
Застосуйте властивість display із значенням none до батьківського елементу, якщо треба, наприклад, приховати не тільки кнопку, але й інші елементи веб-форми. Форма вважається «батьком» по відношенню до всіх елементом, поміщеним між тегами
і
. Наприклад:


Тут всередину форми поміщено текстове поле і кнопка відправки введеного значення. Форма приписана до класу з ім'ям HideForm, тому щоб приховати і поле введення і кнопку, треба змінити CSS-інструкцію так: form.HideForm {display: none;}
5
Помістіть підготовлений за зразком, наведеним вище, код в заголовну частину веб-документа (між тегами і ). Щоб повідомити браузеру відвідувача, що це CSS-код, його треба укласти між відкриває і закриває HTML-тегами style: