Як оприбуткувати комп'ютер. оприбуткувати комп'ютер Як мпз.

При покупці організацією комп'ютера бухгалтер приходить в замішання. Адже не зовсім зрозуміло, як же його відбити? В повній комплектації або все окремо: мишка, системний блок, клавіатура?
Інструкція
1
Щоб зрозуміти, як враховувати покупку комп'ютера, вам необхідно ознайомитися з рахунок-фактурами і накладними. Якщо в документах одним рядком прописано товар, наприклад, «Комп'ютер, вартість 20000 рублів», то і оприбуткувати його необхідно як одне ціле. Якщо ж вся комплектація записана по найменуванню, то і враховувати потрібно, згідно з переліком.
2
Згідно ПБО, придбаний комп'ютер необхідно відобразити на рахунку 01 «Основні засоби» або на рахунку 10 «Матеріали». Але врахуйте, що в складі матеріалів його можна відображати тільки в тому випадку, коли не перевищено ліміт вартості МПЗ (ця інформація вказується в обліковій політиці). Якщо оргтехніка відображена на рахунку 01, то на неї нараховується амортизація на рахунку 02 «Амортизація основних засобів».
3
Якщо ж організація придбала комплектуючі для комп'ютера, то робота по їх установці прирівнюється до монтажу та власне, з сум нараховується ПДВ. У цьому випадку бухгалтер повинен оформити підтверджуючі документи. Це можуть бути табель (якщо монтаж проводився співробітником організації), акт на списання матеріалів та інші.
4
При монтажі бухгалтер повинен зробити записи в бухгалтерському обліку: Д08 «Вкладення у необоротні активи» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - відображено вартість комплектуючих деталей; Д19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» К60 - виділений входить ПДВ; Д08 К70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - відображено заробітна плата працівника, що виробляє монтаж; Д08 К68 «Розрахунки з податків і зборів» і 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» - відбита сума податків на співробітника, що виробляє монтаж.
5
Далі бухгалтеру необхідно вести в експлуатацію комп'ютер. Це робиться за допомогою проводок: Д01 К08 - введено комп'ютер в експлуатацію; Д19 К68 - нарахований ПДВ.
6
Після цього у звітному періоді потрібно відобразити оплату ПДВ з цих комплектуючих. Для цього робляться записи: Д68 К19 - зарахований ПДВ по деталях; Д68 К51 «Розрахункові рахунки» - сплачено ПДВ у бюджет; Д68 К19 - прийнятий до відрахування податок.
Ліцензія - це документ, який підтверджує дозвіл на право здійснення конкретного виду діяльності. При її придбанні організація несе витрати, які необхідно відображати в бухгалтерському та податковому обліку.
Інструкція
1
оприбутковують ліцензію після її отримання на підставі супровідних документів до неї по фактичній вартості, зазначеної в цих документах. Якщо відповідно до ПБО 14/2007 придбана ліцензія може бути віднесена до нематеріальних активів (за терміном використання та її вартості), то при її оприбуткуванні зробіть бухгалтерські проводки: Дебет рахунку 08-5 «Придбання нематеріальних активів», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками »(76« Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »). Віднесіть в дебет рахунку 08-5 всі витрати, пов'язані з придбанням ліцензії. Далі зробіть проводку: Дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи», Кредит рахунку 08-5 «Придбання нематеріальних активів» - оприбуткована ліцензія. Оформіть картку обліку нематеріального активу. Щомісяця списуйте частина вартості ліцензії на інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, через нарахування амортизації проводкою: Дебет 26 «Загальногосподарські витрати», Кредит 05 «Амортизація нематеріальних активів».
2
Увімкніть вартість ліцензії і витрат на її придбання до складу загальногосподарських витрат, якщо вона не може бути віднесена до нематеріального активу в силу відсутності ознак, визначених у ПБО 14/2007. У бухгалтерському обліку зробіть проводку: Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» (76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»). У податковому обліку суми витрат на придбання ліцензії віднесіть до складу інших витрат організації, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. Вони зменшать базу по податку на прибуток за обліковий період.
3
Якщо ваша організація здійснює види діяльності, за якими ліцензування скасовано законом №99-ФЗ, то у вас, можливо, залишиться «недоспісанная» вартість ліцензії. Зробіть проводку в бухгалтерському обліку: Дебет 91-2 «Інші витрати», Кредит 97 «Витрати майбутніх періодів» - списана залишилася її вартість. У податковому обліку одноразово віднесіть цю суму до складу інших витрат організації.
Зверніть увагу
Затвердіть в обліковій політиці організації порядок списання витрат на ліцензію.