Як розрахувати середню швидкість.

Розрахувати середню швидкість дуже просто. Досить поділити довжину пройденого тілом шляху на витрачений час. Однак на практиці, а також при вирішенні фізичних задач необхідно враховувати деякі нюанси руху.
Вам знадобиться
  • калькулятор.
Інструкція
1
Найпростіше розрахувати середню швидкість рівномірного руху тіла на деякій ділянці шляху. Так як швидкість на всьому відрізку руху не змінюється, то вона і буде дорівнювати середній швидкості. У вигляді формули це можна записати таким чином: Vср = Vрд, де Vср - середня швидкість, а Vрд - швидкість рівномірного руху на деякій ділянці.
2
Для розрахунку середньої швидкості рівноприскореного (равнозамедленно) руху на деякій ділянці складіть кінцеву і початкову швидкість. Потім результат розділіть на два. Отримана частка і буде середньою швидкістю. Більш наочно це виглядає у вигляді формули: Vср = (Vк + Vн)/2, де Vср - середня швидкість, Vк - кінцева швидкість, Vн - початкова швидкість.
3
Якщо кінцева швидкість невідома, але задана початкова швидкість і величина прискорення, то скористайтеся наступним варіантом вищенаведеної формули: Так як при рівноприскореному русі Vк = Vн + a * t, де а - прискорення, то: Vср = (Vк + Vн)/2 = (Vн + a * t + Vн)/2 = Vн + a * t/2
4
Якщо відома кінцева швидкість і прискорення, але не задана початкова швидкість, то перетворіть вищенаведену формулу до наступного вигляду: Vср = (Vк + Vн)/2 = (Vк + Vк - a * t)/2 = Vк - a * t/2
5
Якщо відома довжина пройденого тілом шляху і час, витрачений на проходження цього шляху, то для підрахунку середньої швидкості розділіть пройдений шлях на час. Тобто скористайтеся формулою: Vср = S/t, де S - довжина пройденого путі.Прі цьому врахуйте, що час необхідно враховувати повністю, незалежно від того, зупинявся об'єкт в процесі проходження ділянки чи ні.
6
Якщо не вказано особливо, то під середньою швидкістю мається на увазі середня шляхова швидкість. При її розрахунку під пройденим шляхом розуміється саме довжина траєкторії руху тіла. Якщо тіло в процесі руху поверталося в пройдені пункти, то такі ділянки також враховуються (додаються) до загальної довжини шляху.
7
Якщо потрібно знайти середню швидкість переміщення, то як параметр S візьміть то відстань, на яку об'єкт змістився за час t. Так як переміщення відбувається в певному напрямку, то величина S в цьому випадку векторна, тобто крім абсолютного значення, характеризується ще й напрямком. Відповідно і значення середньої швидкості переміщення буде векторною величиною. Тому перед вирішенням завдання обов'язково уточніть, яку саме швидкість потрібно розрахувати: середню шляхову швидкість, середню швидкість переміщення або просто абсолютне значення середньої швидкості перемещенія.Кстаті, якщо об'єкт в процесі руху повернеться у вихідну точку, то його середня швидкість переміщення виявиться рівною нулю.
Середня швидкість - величина, яка характеризує пройдене об'єктом відстань за заданий період часу (годину, рідше хвилина, секунда) на різних ділянках його руху. Розрахунок середньої швидкості відбувається виходячи з відстані і часу перебування об'єкта в стані руху.
Вам знадобиться
  • -Початкова швидкість руху об'єкта;
  • -Звичайно швидкість руху об'єкта;
  • -Прискорення об'єкта на всьому шляху.
Інструкція
1
Спосіб 1. Розрахунок середньої швидкості через початкову та кінцеву швидкості тіла (при нульовій початковій швидкості): U = (0 + u/2) = u/2, гдеu - кінцева швидкість тіла .Якщо початкова швидкість не дорівнює нулю, то: U = (v + u)/2, гдеv - початкова швидкість тіла.
2
Спосіб 2. Розрахунок середньої швидкості через прискорення об'єкта на всьому шляху: U = at/2, гдеa - прискорення об'єкта за час t.