Як знайти невизначену форму дієслова.

До вивчення дієслів, в тому числі його невизначеної форми, школярі приступають ще в початкових класах. Якщо матеріал буде засвоєний погано, можливі помилки в написанні «ться» і «ться». Тому вчителю необхідно звернути їх увагу на розпізнавальні ознаки інфінітива.
Інструкція
1
Ви повинні знати, що невизначену форму дієслова часто називають інфінітивом. Дієслово в такій формі не змінюється ні за числами, ні по особам. Не можна у нього визначити і нахил, і вид.
2
Можна, звичайно, утворити невизначену форму дієслова за допомогою допоміжних запитань «що робити?», «Що зробити?». Але такий спосіб не завжди може вам корисним. Так, школярам важко буває поставити в інфінітив безособові дієслова, що в подальшому може стати наслідком орфографічних помилок.
3
Діти також плутають дієслова у формі третьої особи з інфінітивом, а значить, не зможуть визначити, як правильно написати: «ться» або «ться». Наприклад, до дієслова в синтаксичної конструкції «здається успішним» діти утрудняються поставити допоміжні питання «що робити?», «Що зробити?». Таким чином, вони не зможуть перевірити написання слова.
4
Знаходити невизначену форму дієслова або утворювати її простіше, звертаючи увагу на деякі деталі. Так, ви повинні знати, що інфінітив має закінчення «ть» або «ти». Наприклад, в слові «принести» закінченням буде «ти», а в слові «встигнути» - «ть».
5
Закінчення «ти» пишеться в невизначеній формі, якщо перед ним знаходиться голосний звук, а «ть» - після приголосного. Так, в інфінітиві «цвісти» перед закінченням «ти» стоїть приголосний звук «с», а в слові «побачити» - голосний «е».
6
Дієслово в невизначеною формі може також закінчуватися на «чь». Але в цьому випадку «чь» нічого очікувати бути закінченням, а входитиме до складу кореня. Це можна побачити, змінивши форму слова: берегти - береже. Ви бачите, що в корені відбувається чергування звуків.
7
Щоб навчитися без помилок утворювати невизначену форму, необхідно поставити питання «що робити?» Або «що зробити?» І не забувати звертати увагу на будову слова.