Як пояснити збитки.

Один з найпоширеніших способів захисту цивільних прав - стягнення збитків. Однак особа, яка звертається до суду за відшкодуванням збитків має бути готове до того, що в суді доведеться обґрунтувати збитки документально і математично. Розглянемо докладніше, як це зробити правильно.
Інструкція
1
Поняттям «збитки» об'єднуються: - реальний збиток; - упущена вигода.В якості реального збитку можна заявляти: а) витрати, зроблені особою для відновлення свого порушеного права; б) витрати, які особа вимушена буде справити в майбутньому для відновлення свого порушеного права; в) пошкодження майна; г) втрату імущества.Уже зроблені витрати підтверджуються будь-якими наявними у позивача документами, з яких видно, який саме витрата був проведений (наприклад, договір, товарний чек, касовий чек, що містить найменування товару і т.д.). Наприклад, громадянину А. був проданий товар з прихованими недоліками: пральна машина, яка дає збій в процесі прання. Продавець приймати будь-які претензії відмовився, пославшись на те, що пральна машина вийшла з ладу з вини покупця. Тоді громадянин А. звернувся до експерта для отримання висновку про причину недоліків пральної машини, і отримав висновок, що пральна машина має виробничий дефект. Природно, експертиза проводиться не безкоштовно, і сплачена за експертизу сума є витратами, понесеними для відновлення порушеного права. В цьому випадку для обґрунтування реального збитку Громадянин А. повинен надати в суд договір на проведення експертизи і платіжний документ, за яким експертиза була оплачена.
2
Що стосується витрат, які ще не проведені особою для відновлення свого порушеного права, але будуть вироблені в майбутньому, необхідність і передбачуваний розмір таких витрат слід підтвердити обґрунтованим розрахунком та іншими доказами: кошторис або калькуляція затрат на усунення недоліків товарів, робіт , послуг; договір, що визначає розмір відповідальності за порушення зобов'язань та т.п. Про це говорить Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 6/8 від 1 липня 1996 года.Прі пошкодженні (втрати) речі для визначення розміру збитків береться до уваги ринкова вартість речі. Для деяких цивільно-правових відносин законодавство прямо вказує, як визначається вартість втраченого майна. Так, стосовно відносин перевезення вантажу або багажу, вартість вантажу або багажу визначається виходячи з його ціни, зазначеної в рахунку продавця чи передбаченої договором, а при відсутності рахунку або зазначення ціни в договорі виходячи з ціни, яка при аналогічних обставинах звичайно стягується за тотожні товари . Для речей вживаних визначається залишкова вартість речі, тобто вартість речі з урахуванням її зносу. Таку залишкову вартість може визначити експерт або фахівець-оцінювач. Документ про визначення залишкової вартості речі надається до суду як докази.
3
Іноді як збитків заявляється і упущена вигода. Під упущеною вигодою розуміються неотримані доходи, які особа, право якої порушено, одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби право був порушено. Відзначимо, що на практиці упущена вигода - важко доказовий вид збитків. Позивачі часто перебувають в омані про те, що упущену вигоду можна обґрунтувати умоглядно, без конкретних доказів. Безумовно, це помилка, яка коштуватиме відмови в задоволенні позовної требованія.Как приклад ситуації, в якій стягується упущена вигода, наведемо випадок, зафіксований в Постанові Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 4 листопада 1997 №3924/97 і від 15 травня 2000 № 4163/99. З вини енергопостачальної організації сталася аварія в електропостачанні хлібопекарні. Випічка хліба зупинилася, відповідно хліб не був реалізований, в результаті пекарня не отримала свій звичайний дохід. Згадуване вище спільне Постанова Пленумів ВР і ВАС №68 встановлює, що розмір неодержаного доходу (упущеної вигоди) повинен визначатися з урахуванням тих розумних витрат, які особа, право якої порушено, повинно було понести, якби зобов'язання було виконано. В згаданому випадку з хлібопекарнею в якості таких розумних витрат повинні враховуватися: вартість неизрасходованного сировини за період зупинки в подачі електрики; вартість неоплаченої електроенергії за період зупинки в подачі електрики і т.д. Ці суми будуть відніматися із зазвичай одержуваного пекарнею доходу за аналогічний період.Должно прийматися до уваги і зниження обсягу реалізації хлібобулочних виробів в період, що передував зупинці роботи пекарні через перерви в електропостачанні, документально підтверджене. Такий доказ представляє відповідач (енергопостачальна організація) з метою зменшення суми убитков.В випадку, коли особа, яка порушила право іншої особи, отримало доходи в результаті такого порушення, позивач вправі прирівняти стягуваної упущену вигоду до розміру таких доходов.По загальним правилом, збитки підлягають відшкодуванню повністю, якщо законом або договором для конкретного випадку не встановлений обмежений розмір відшкодування збитків. Як приклад такого обмеження можна привести ст.238 Трудового кодексу РФ, відповідно до якої у разі заподіяння матеріальної шкоди працівником роботодавцю упущена вигода не відшкодовується.