Як заповнювати титульний аркуш реферату. Титульний аркуш для реферату.

Педагоги в якості завдань для школярів і студентів часто використовують реферати. Це робиться не тільки для перевірки змісту прочитаної книги, а й для формування в учнів навичок аналізу науково-методичної літератури. Один з останніх кроків написання реферату - оформлення титульного листа, який є особою всієї роботи.
Інструкція
1
Оформіть титульний лист на окремому аркуші форматом А4. Його верхнє і нижнє поле становлять не менше 20 мм кожне, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Використовуйте шрифт Times New Roman, розмір якого повинен бути 14 pt. Титульний аркуш входить в загальну кількість аркушів реферату, але не нумерується.
2
У верхній частині аркуша по центру напишіть, до якого міністерству або департаменту відноситься навчальний заклад. Наприклад: «Міністерство освіти і науки Російської Федерації», «Департамент освіти ... області» та т.п.
3
Вкажіть повну назву навчального закладу. Якщо воно професійне, то пропустіть один інтервал і напишіть назву факультету (відділення) та кафедри. Наприклад: «Муніципальне освітній заклад середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням предметів №5 м Зеленого», «Державна освітня установа вищої професійної освіти« ... державний гуманітарний університет »Філологічний факультет Кафедра російської мови» і т.д. У деяких навчальних закладах внутрішніми правилами оформлення рефератів необхідно ще написати спеціальність з кодом (шифром).
4
Є 2 способи оформлення найменування роботи та теми реферату: 1.На відстані 1/3 від верхнього поля аркуша (приблизно 8 см) по центру рядка напівжирним зображенням напишіть заголовними буквами найменування роботи (РЕФЕРАТ). Нижче слово «Тема» і через двокрапку вкажіть повну назву теми в кавичках.2.После слова РЕФЕРАТ одразу напишіть назву реферату без лапок і слова «тема» .Для уточнення необхідного вам варіанта зверніться до викладача або до навчальної частини школи, училища, вузу.
5
У нижній третині аркуша з правого боку напишіть «Виконав (а):" або відразу «Учень класу ... (номер)», «Студент групи ... (номер)", далі - ваші прізвище, ім'я, по батькові. Нижче вкажіть керівника (рецензента), консультантів (якщо вони були) з прізвищем, ім'ям, по батькові і вченим званням, ступенем. Якщо використовуєте слово «Виконав (а):», то необхідно надрукувати і «Перевірив:». В даному випадку залиште місце для підпису викладача.
6
Внизу титульного аркуша напишіть населений пункт (місто, селище), в якому знаходиться навчальний заклад. Нижче вкажіть рік, коли був написаний реферат.