Як розділити дріб на цілу.

Загалом вигляді алгоритм ділення звичайних дробів такий: спочатку та дріб , яка є дільником, замінюється на зворотну їй дріб (чисельник і знаменник міняються місцями). Потім проводиться множення двох дробів, а потім отриманий результат спрощується. Якщо розділити звичайну дріб треба на ціле число, то це число слід представити у вигляді звичайного дробу з тим же знаменником, а потім розділити ці дві звичайні дроби за звичайним алгоритмом.
Інструкція
1
Наведіть дільник (ціле число) до того ж виду, в якому записано ділене (дріб). В знаменнику дільника поставте те ж число, яке використано в знаменнику діленого. А числителем повинен стати знаменник, помножений на це саме ціле число. Наприклад, якщо треба розділити дріб 8/15 на число 3, то число треба перетворити в дріб, у якої в знаменнику буде 15, а в чисельнику 15 * 3 = 45, тобто 45/15. Тепер вихідна задача звелася до поділу дроби 8/15 на дріб 45/15.
2
Помножте ділене (8/15) на дріб, зворотну делителю, тобто на 15/45. Оскільки у першого дробу число 15 стоїть в знаменнику, а у другої - в чисельнику, то їх можна скоротити до 1. В результаті вихідна задача зведеться до множення дробу 8/1 на дріб 1/45.
3
Перемножте числители дробів (8 * 1 = 8) та їх знаменники (1 * 45 = 45). Так ви отримаєте результат, який можна записати у вигляді звичайного дробу 8/45.
4
Розділіть чисельник результату на його знаменник, якщо рішення задачі повинно бути представлено не в формі звичайного дробу, а у вигляді десяткового дробу. Розділити можна в стовпчик або просто скористатися калькулятором. Якщо є доступ в інтернет, то можна, наприклад, використовувати калькулятор, вбудований в пошукову систему Google. Для цього перейдіть на сайт пошуковика і введіть в поле пошукового запиту «8 ділити на 45» або «8/45». Натискати кнопку відправки запиту на сервер не обов'язково, відповідь з точністю до дев'яти знаків ви побачите відразу.
5
Якщо важливий тільки результат в десяткового формі, а сам процес вирішення не має значення, то можна передоручити всі необхідні перетворення дробів і математичні операції з ними калькулятору Google. Від вас вимагається тільки сформулювати і ввести запит в поле пошуку. Наприклад, для задачі, яка використана як зразок в попередніх кроках, формулювання пошукового запиту має бути такою: «8/15 ділити на 3». А результат, який покаже калькулятор Google, дорівнюватиме 0,177777778.
Ділення дробу на ціле число має практичне значення. Нехай є великий торт, який розрізали на 12 шматочків. Частина торта з'їли і на блюді залишилося 7 шматочків. У вигляді дробу це виглядає як 7/12. Розділимо залишився торт на 8 осіб порівну. Для цього дріб 7/12 треба розділити на ціле число 8.
Інструкція
1
Перевірте, чи ділиться чисельник дробу на ціле число без залишку. Чисельник дорівнює 7, а ціле число - 8. Поділу без залишку не виходить. Перевірка дала негативну відповідь.
2
Якщо на 1-му кроці дано позитивну відповідь, запишіть результат ділення в чисельник дробу, а знаменник дробу залиште без зміни. У випадку з тортом на 1-му кроці отримали негативну відповідь, тому 2-й крок пропускаємо.
3
Якщо на 1-му кроці дано негативну відповідь, помножте знаменник дробу на ціле число, а чисельник дробу залиште без змін. У випадку з тортом на 1-му кроці отримали негативну відповідь, тому виконуємо 3-й крок. Знаменник дробу дорівнює 12. Ціле число дорівнює 8. Множимо 12 на 8, одержуємо 96. В результаті маємо дріб 7/96.
4
Перевірте, чи можна скоротити чисельник і знаменник на одне і те ж число. 7 і 96 на одне і те ж число без залишку не діляться, тому дріб залишаємо без змін. У випадку з тортом він повинен бути поділений на 96 шматочків. Тоді кожен з 8-и осіб отримає рівно по 7 шматочків, тобто 7/96.
Зверніть увагу
У нашому прикладі на 96 частин слід було б розділити початковий торт, коли він був ще цілим. Але частина торта встигли з'їсти до того, як з'явилися 8 осіб. Тому кожен з решти на блюді 7-й шматочків ділимо на 8 частин (на ціле число з нашого прикладу). І даємо кожному з 8-и осіб по 7 одержані частин, ті самі 7/96.
Корисна порада
Перевіряйте правильність своїх розрахунків графічним шляхом. Для цього намалюйте торт і розділіть його на частини. Так можна відстежити всі дії з дробами.