Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності. Як врахувати дисконтування.

Під ліквідністю розуміється здатність окремих видів майнових цінностей звертатися в грошову форму без втрат своєї балансової вартості. Ліквідність забезпечує своєчасне покриття короткострокових зобов'язань поточними активами. Поточну ліквідність можна визначити зіставленням найбільш ліквідних коштів і бистрореалізуемих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами.
Вам знадобиться
  • Калькулятор, бухгалтерський баланс аналізованого підприємства (форма №1)
Інструкція
1
Знайдіть коефіцієнт поточної ліквідності - Ктл, який обчислюється відношенням всіх поточних активів до короткострокових зобов'язань за формулою: КТЛ = (Д + ЦБ + ДЗ + МЗ)/КО, де Д - грошові кошти в касі та на рахунках в банку; ЦБ - цінні папери (короткострокові фінансові вкладення); ДЗ - дебіторська заборгованість; МЗ - матеріальні запаси; КО - короткострокові зобов'язання (кредити, позики і кредиторська заборгованість) .Або по формулою: КТЛ = ТА/КВ, де ТА - поточні активи (2-ий розділ балансу).
2
За результатами обчислення встановіть нормативне значення даного показника, яке повинно бути не менше 2-х.Коеффіціент поточної ліквідності показує платіжні можливості підприємства за умови не тільки погашення дебіторської заборгованості, але і при продажу в разі потреби матеріальних оборотних коштів.
3
Якщо структура балансу за результатами обчислення задовільна, то в цьому випадку Розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності на найближчі три місяці за формулою: КТЛ на кінець року + 3/12 * (КТЛ на кінець року - Ктл на початок року)/2 , де КТЛ - коефіцієнт поточної ліквідності; 3 - квартал (3 місяці); 12 - рік (12 місяців) .Норматівное значення має бути не менше 1.
Зверніть увагу
Коефіцієнт поточної ліквідності визначається з міркування, що ліквідних коштів у підприємства має бути достатньо для виконання короткострокових обязательств.Расчети необхідно проводити за станом на початок і кінець року для встановлення нормативного значення.
Корисна порада
Для погашення заборгованості із складу оборотних коштів реально можна використовувати тільки готову продукцію, дебіторську заборгованість, надлишки запасів, грошові кошти, фінансові вкладення.
Щоб оцінити фінансову надійність підприємства, необхідно ретельно проаналізувати обсяги його активів і пасивів. З їх співвідношення можна визначити коефіцієнт поточної ліквідності, один з трьох показників платоспроможності.
Вам знадобиться
  • - баланс компанії.
Інструкція
1
Розрахунок фінансових показників ліквідності підприємства дозволяє оцінити його здатність погашати поточні заборгованості тільки за рахунок оборотних активів. Це дозволяє об'єктивно визначити можливість фінансового ризику в непередбачених обставинах.
2
Термін «ліквідність» застосовується не тільки до організації, але й до самих активами: цінних паперів, дорогоцінних металах, обладнанню, нерухомості тощо. Це їх здатність швидко звернутися в реальні гроші.
3
Щоб визначити коефіцієнт поточної ліквідності, слід скористатися формулою: K = (ОА - ДЗ - Зук)/ТП, де: ОА - оборотні активи; ДЗ - дебіторська заборгованість; Зук - заборгованість засновників за внесками в капітал компанії; ТП - поточні пасиви.
4
Візьміть дані, які використовуються для розрахунку цього показника, з бухгалтерського балансу. Оборотні активи - рядок 290, де враховуються основні засоби праці (сировина, матеріали, обладнання з терміном служби не більше року, незавершене на даному етапі будівництво і т.д.)
5
Оборотні активи проходять три стадії процесу, який забезпечує безперервність руху капіталу. Це грошова, виробнича і знову грошова стадії. На першому етапі вкладені гроші звертаються в запаси сировини та вихідних матеріалів, на другому - в готову продукцію, а на третьому - в грошову виручку.
6
Дебіторська заборгованість, рядок 230 балансу, це сукупність боргових вимог підприємства. Вона включає в себе грошові суми, які належать даній компанії з боку інших підприємств та/або фізичних осіб. Заборгованість засновників за внеском до загальний капітал - це рядок 220.
7
Поточні пасиви - кредиторська заборгованість підприємства. Для обчислення цієї величини візьміть різницю рядків 690, 650 і 640. Це, відповідно, сумарні пасиви, резерви майбутніх витрат і майбутні доходи.
8
Отже, у переході на рядки балансу, формула для визначення коефіцієнт а поточної ліквідності виглядає так: K = (290 - 230 - 220)/(690 - 650 - 640).
9
Існують норми, яким повинна відповідати отримане значення. Якщо цей показник коливається в межах від 1,5 до 2,5, то підприємство володіє стабільними фінансовими можливостями. Якщо коефіцієнт нижче 1, то компанія піддається великому фінансовому ризику. Якщо ж він більше 2,5, то це може бути наслідком нераціонального використання капіталу.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=C8k0dLodFKU