Як знайти площу основи конуса. Як порахувати площу основи усіченого конуса.

Площею підстави конуса є круг. Для знаходження його площі треба знати радіус кола, що містить цей круг, або які-небудь інші дані, розрахунки яких математично пов'язані з площею основи конуса.
Інструкція
1
Площа круга з радіусом R знаходиться за формулою S =? R ^ 2. Цю формулу можна відразу використовувати, якщо відомий радіус.
2
Обсяг конуса має формулу V = 1/3 * S * h, де S - площа підстави конуса (площа кола, на якому "стоїть" конус), h - висота конуса. Якщо в задачі відомий обсяг конуса V і його висота h, площа підстави конуса легко знайти як S = 3V/h.
3
В задачах з конусом корисно пам'ятати формулу площі бічної поверхні конуса S '=? RL, де L - твірна конуса (відрізок, що з'єднує вершину конуса з будь-якою точкою, лежачої на окружності підстави конуса). Можуть бути дані будь-які співвідношення між віссю конуса і радіусом підстави, що утворює конуса і радіусом, що утворює конуса і віссю. Необхідно використовувати ці дані в рішенні задачі, використовуючи той факт, що вісь конуса перпендикулярна основі конуса.