Як виміряти продуктивність праці. продуктивність праці вимірюється ставленням.

Продуктивність праці є показником ефективності трудової діяльності працівників підприємства. Вона характеризує обсяги випущеної продукції або випущених послуг (вироблення) на одиницю витрат праці.
Інструкція
1
Рівень продуктивності праці характеризується двома показниками: вироблення продукції за одиницю часу (прямий показник) і трудомісткість продукції (зворотний показник).
2
Виробіток продукції за одиницю робочого часу визначається як відношення обсягу виробленої продукції і витрат робочого часу. Він показує, який обсяг продукції в натуральному або вартісному вираженні був створений працівниками за годину, день, тиждень, місяць.
3
Зворотний показник - трудомісткість - розраховується як відношення витрат робочого часу до обсягу виробленої продукції. Він показує, скільки часу знадобилося для виробництва одиниці продукції.
4
Залежно від того, в чому вимірюються витрати, розрізняють кілька рівнів продуктивності. Середньогодинна вироблення визначається як відношення обсягу виробленої продукції до числа людино-годин, відпрацьованих протягом встановленого періоду часу. Даний показник відображає середню вироблення робочого за 1 годину фактично відпрацьованого часу.
5
Середньоденна вироблення розраховується як відношення обсягу виробленої продукції до числа людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками підприємства. Цей показник характеризує ступінь виробничого використання робочого дня.
6
Середньомісячний виробіток визначається як відношення обсягу виробленої продукції та середньооблікової чисельності робітників. У цьому випадку середньооблікова чисельність праці увазі не витрати праці, а його резерви.
7
Виробіток на одного працівника, тобто продуктивність його праці, визначається як добуток наступних показників: середньогодинної вироблення, тривалості робочого дня, тривалості робочого періоду (тиждень, місяць, квартал) і частки робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу.