Як написати і захистити дисертацію.

Дисертація є науковою працею, що відображає результати дослідження і представлений на публічне обговорення. У дисертаційній роботі вказуються початкові передумови дослідження, його хід, а також отримані висновки і результати.
Інструкція
1
Дисертаційна робота має бути цілісною (тобто окремі її частини повинні розглядатися як єдність цілого) і представляти собою систему. Іншими словами, в ній не допустимо присутність різнорідних елементів. Крім того, дисертація повинна відповідати критерію пов'язаності, яка є показником ефективності викладу наукової інформації.
2
Перед тим, як приступити до написання дисертації, необхідно визначитися з темою. При її виборі слід ставити досить вузьке завдання, щоб можна було ретельно і глибоко її опрацювати. Слід також познайомитися з публікаціями з даної теми мінімум за останні 20 років. Потрібно звернути увагу на російські та зарубіжні наукові видання (журнали, матеріали конференцій), дисертації та автореферати, різні звіти про науково-дослідницької діяльності, публікації т.д.
3
Потім можна приступати до роботи над чернеткою. На цьому етапі потрібно узагальнити, проаналізувати і теоретично обгрунтувати нові наукові факти. При цьому слід дотримуватися плану, щоб всі частини дисертації були порівнянні між собою. В кінці кожного розділу необхідно зробити короткий висновок.
4
Далі необхідно визначитися з композиційною побудовою дисертаційної роботи. Вона повинна включати титульний лист, зміст, вступ, основну частину, що складається з декількох розділів, висновок, бібліографічний список, додатки.
5
Зверніть увагу і на стилістичне оформлення роботи. Необхідно правильно сформулювати заголовки, щоб вони коротко і ясно висловлювали смислове навантаження кожного розділу, визначити пункти нумерованого списку. Слід приділити час мови та стилю дисертаційної роботи. Вона повинна бути науково викладена, логічно пов'язана, виконана коротко і ясно.
6
Останній етап написання дисертації - це її оформлення. Необхідно додати таблиці, графіки, рисунки, пронумерувати їх, скласти список літератури, зробити посилання на нього, додати додатки, пронумерувати аркуші роботи. Готова дисертація повинна бути якісно роздрукована і переплетена.
7
Після того, як дисертаційна робота буде закінчена, починається підготовка до її захисту. Організація, де виконувалася дисертація, проводить попередню експертизу роботи і дає висновок. У ньому відбивається участь автора у створенні дисертації, ступінь достовірності висновків, їх новизна, практичне застосування, повнота представлених матеріалів. Даний висновок готується протягом двох місяців з моменту подання дисертації на експертизу.
8
Автор дисертації може захищати свою роботу в будь-якому дисертаційній раді, який створюється Вищою атестаційною комісією. Спеціальність, за якою написана робота, повинна відповідати спеціальності вченої ради.
9
На захисті дисертації обов'язково присутні опоненти, які оцінюють роботу, висловлюють свої зауваження та побажання. Після закінчення захисту проводиться таємне голосування про присудження ступеня автору дисертації.