Як оформляти епіграф. Оформлення епіграфа.

Епіграф - це короткий текст, що є висловом або цитатою, яка вказує його зміст чи ставлення до нього автора. Джерелом епіграфа можуть стати літературні, наукові, релігійні твори, листи, мемуари, твори народної творчості.
Інструкція
1
Епіграф в короткій формі виражає основну ідею твору, повідомляє читачам про головну тему, виражає його основний настрій, може попередньо охарактеризувати дійових осіб або дати уявлення про сюжетних лініях. Іншими словами, епіграф - це центральна думка твору, яка розвивається в ньому самому. Епіграфи з'явилися в літературі епохи Відродження, однак міцно увійшли в ній лише з письменниками-романтиками.
2
Оформляється епіграф в правій верхній стороні аркуша без лапок. Прізвище автора, його ініціали після тексту епіграфа не включаються до дужки, після них не потрібно ставити крапку. Іноді епіграфи поміщають зліва, але з великим відступом, приблизно на половину рядка основного тексту.
3
Епіграф зазвичай набирають шрифтом меншого розміру, ніж основний текст. Краще якщо він буде виділений, наприклад, курсивом. Якщо епіграф являє собою іноземний текст і його переклад, то їх набирають різними обрисами одного виду шрифту і розміру, найчастіше курсивом і прямим текстом. При цьому переклад відокремлюють від оригінального тексту пропусками.
4
В кінці епіграфа ставиться знак пунктуації, відповідний за змістом. Оскільки в більшості випадків епіграф являє собою незакінчену цитату, після нього ставиться три крапки. Текст епіграфа не потрібно брати в лапки. Якщо є посилання на джерело тексту епіграфа, вона набирається окремим рядком, виділяючи шрифтом, при цьому точку на кінці не ставлять.
5
Все сточки епіграфа повинні бути приблизно рівної довжини. Часто в художніх творах поліпшеного оформлення епіграф до всієї книги поміщають на окремій непарній смузі після титулу, а епіграфи до її главам після назви кожної з них. Епіграф до всього твору може бути розміщений на першій текстовій смузі над першим заголовком. Епіграфи до частин твору обов'язково відокремлюються від рубрик і від тексту.