Як розрахувати витрати. Як правильно розрахувати рсходи на доставку товару.

Будь-якого починаючого підприємця цікавить, у скільки йому обійдеться відкриття того чи іншого бізнесу, особливо якщо він пов'язаний з випуском та виробництвом продукції. Від того наскільки точно будуть розраховані витрати при виробництві, залежатиме подальша діяльність підприємства.
Інструкція
1
Для початку визначтеся, в якому обсязі ви будете надавати послуги або виробляти продукцію. Ви повинні чітко знати, що в цьому місяці ви справите, наприклад, 200 шт товару або надасте послугу 200 людям.
2
Тепер підрахуйте змінні витрати (витрати, які змінюються виходячи з обсягу надання послуги або випуску продукції), для цього необхідно: Розрахувати витрати на матеріали (вартість вихідної сировини, яке будете купувати для виготовлення продукції). Вартість сировини, необхідного для випуску одиниці товару потрібно помножити на обсяг планованого випуску. Якщо ви надаєте послугу, то в цьому випадку у вас не буде в цьому пункті витрат.
3
Витрати на оплату праці. Вирішіть, скільки людина буде у вас працювати для виконання виробничого плану або плану надання послуг, і в якому розмірі заробітну плату ви будете їм платити.
4
Відрахування на соціальні потреби. Як правило, це відрахування до фонду соціального захисту та фонд обов'язкового страхування. Відсоток відрахувань уточнюйте виходячи з законодавства.
5
Тепер необхідно розрахувати витрати постійні (вони не пов'язані з обсягом надання послуг або виробництва товару). Вони складаються з загальновиробничих і загальногосподарських витрат (включають витрати на оренду приміщення, амортизацію купленого обладнання та основних фондів і так далі), комерційних витрат (витрати на рекламу і доставку товару до споживача - якщо вона є).
6
Все суми, змінних і постійних витрат необхідно скласти. Це і будуть ваші витрати на випуск і виробництво продукції.
До комерційних витрат відносяться витрати підприємства на відвантаження та реалізацію товарів. При цьому їх розрахунок і порядок визнання залежить не тільки від виду діяльності компанії, але і від облікової політики. У зв'язку з цим існує кілька варіантів обліку подібних витрат у собівартості продукції.
Інструкція
1
Визначте комерційні витрати підприємства, яке здійснює промислову діяльність. До них відносяться витрати на: упаковку і затарювання виробів на складах; доставку продукції на станції відправлення; вантаження в автомобілі, вагони, судна та інші транспортні засоби; комісійні збори посередницьких фірм; представницькі витрати; рекламу та інші аналогічні потреби компанії.
2
Складіть список комерційних витрат підприємства, яке займається торговельною діяльністю. В цьому випадку враховуються витрати на оплату праці, перевезення товару, оренду, утримання приміщень, зберігання продукції, реклами, представницькі та інші витрати фірми.
3
Відобразіть комерційні витрати організації, зайнятої в переробці та заготівлі сільськогосподарської продукції. До них відносять общезаготовітельние витрати, витрати на утримання приймалень та заготівельних пунктів, а також на утримання птиці та худоби на базах.
4
Враховуйте все комерційні витрати на дебеті рахунки 44 «Витрати на продаж» в кореспонденції з рахунком 10 «Матеріали», рахунком 11 «Тварини на вирощуванні», рахунком 45 «Товари відвантажені», рахунком 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» та інше. Накопичені суми списуються на дебет рахунку 90 «Продажі» повністю або пропорційно обсягу реалізованих товарів.
5
Сформуйте і затвердите облікову політику підприємства з розрахунку і відображенню комерційних витрат. Варто відзначити, що якщо дані витрати визнаються не повною мірою, то підприємство зобов'язане розподілити їх за певними видами витрат, які встановлюються інструкцією щодо застосування плану рахунків.
6
Розрахуйте комерційні витрати як оборот дебету субрахунка 90 «Собівартість продажів» і кредиту рахунки 44. Відобразіть результат в рядку 030 звіту про прибутки і збитки за формою 2.