Як розрахувати собівартість. Розрахувати собівартість продукції.

Одним з основних показників економіки виробництва є собівартість продукції. Розуміння того, з яких складових частин складається собівартість, необхідно для аналізу та планування діяльності будь-якого виробничого підприємства.
Інструкція
1
Розрахувати собівартість продукції - значить, визначити суму і з'ясувати структуру складових її виробничих і невиробничих витрат на одиницю (одиницю об'єму) розглянутого виду продукції.
2
Починається розрахунок виробничих витрат з напівфабрикатів, матеріалів, сировини і енергії, безпосередньо використовуються в технологічному процесі.
3
Наступним видом витрат є заробітна плата співробітників виробництва, з урахуванням визначених нормами соціальних відрахувань.
4
При освоєнні нових видів або випуску не серійної продукції не можна виключати витрати на підготовку виробництва, на освоєння нових технологій.
5
Близькою за змістом статтею не є капітального характеру витрати, які стосуються вдосконалення технології з метою підвищення якості продукту.
6
Далі визначаються видатки по забезпеченню сировиною і матеріалами, на обслуговування виробництва та підтримання основних функцій підприємства.
7
Наступним видом витрат стають витрати на забезпечення умов праці, здійснення техніки безпеки, на природоохоронне обладнання та екологічні заходи.
8
В собівартість входять і витрати на утримання, обслуговування та експлуатацію обладнання та амортизаційні відрахування, що враховують знос і необхідність заміни інструментів та обладнання в процесі виробництва.
9
Фактична собівартість може включати й інші види прямих і непрямих (прихованих) витрат, які можуть класифікуватися різними способами. Найважливішими видами класифікації служать класифікація за елементами витрат і доповнює її класифікація за статтями калькуляції.
10
Розрахувати собівартість можна як «по-середньому, тобто використовуючи середні показники витрат за деякий період, віднесені до загальної кількості випущеної за цей час однотипної продукції, так і розрахунок собівартості з постатейним визначенням всіх видів виробничих витрат на одиницю продукції.