Як знайти ціле дробів. Як знайти ціле по дробової частини.

Визначення цілої частини у дробового числа здійснюється візуально, тобто досить лише подивитися на число і, знаючи ряд найпростіших правил, відокремити його дробову частину від цілої.
Інструкція
1
Якщо дане число є дробом десяткової, а такі дроби записуються в рядок і завжди мають знак коми, то саме по цьому знаку і визначається, де ціла, а де дробова складова даного числа. Тоді число, яке розташоване зліва від коми, і є шукана ціла частина, а те, що написано праворуч - дробова. Приклад 1. У десяткового дробу 56,89 ціла частина - 56 (п'ятдесят шість цілих), а дробова - 89 (вісімдесят дев'ять сотих). Читається це число як: «п'ятдесят шість цілих вісімдесят дев'ять сотих» .Приклад 2. 0,4 - дріб нуль цілих чотири десятих не має цілої частини, так як вона дорівнює нулю.
2
Якщо треба відокремити цілу частину у звичайного дробу, яка пишеться в стовпчик (див. Малюнок) або в рядок через дріб «/», наприклад, 47 2/3 (сорок сім цілих дві третіх), то в цьому випадку ціла складова числа пишеться окремо від його дробової частини. Якщо ціла частина дорівнює нулю, то вона просто не пішется.Прімер 3. На малюнку: ціла частина першого дробу дорівнює сорока семи, у другого дробу вона дорівнює нулю.Прімер 4. У числа 47 2/3, «47» - ціла частина. У дроби 5/9 - цілої частини немає або вона дорівнює нулю.
3
Якщо звичайна дріб записана в неправильному вигляді (це коли в чисельнику значення більше, ніж у знаменнику), наприклад, 6/4, то цілу частину виділити потрібно шляхом математичного дії. Слід розділити в стовпчик чисельник на знаменник числа. У відповіді вийде десяткова дріб, а виділення цілої частини такого числа, зазначено в першому кроці даної статьі.Прімер 5. Щоб виділити цілу частину у числа 5/2, розділіть в стовпчик 5 на 2 (див. Малюнок). У відповіді видно, що ця дріб дорівнює десяткової 2,5. Значить ціла частина цього числа дорівнює двом. Це число в звичайного дробу запишеться як 2 5/10 = 2? .Якщо При діленні чисельник остачі не ділиться на знаменник, то дріб запишеться в наступному алгоритмі: ціла частина відповіді - це ціла частина составляемой дробу, залишок поділу - чисельник дробу, а дільник - це знаменник результативною дробу (див малюнок).