Як визначити питому вагу.

Питома вага певної речовини - це характеристика даної речовини, що показує величину його сили тяжіння до заданої одиниці об'єму. В системі СІ він вимірюється в н/м ?. Залежно від вихідних даних, питома вага можна вирахувати по-різному.
Інструкція
1
Припустимо, дано речовина вагою P і об'ємом V. Тоді питома вага даної речовини? розраховується за наступною формулою :? = P/V.
2
Якщо відома лише щільність речовини p, то питома вага речовини можна знайти, помноживши щільність на прискорення вільного падіння g. g - величина постійна, дорівнює 9.8 м/с?:? = P * g.
Зверніть увагу
Не можна плутати вагу і масу тіла. Вага - це та сила, з якою об'єкт впливає на точку своєї опори, вимірюється в Ньютона (Н), а маса - це фізична величина, що характеризує ступінь впливу тіла на гравітацію (кг.).