Як організувати мале підприємство.

Усі підприємства підрозділяються на малі, середні і великі. Розмір організації залежить від технологічних особливостей, специфіки галузей і від масштабності дії. Деякі галузі виробництва з великим об'ємом і високою капіталоємністю не вимагають організації великого підприємства. Малі підприємства сприяють забезпеченню зайнятості та ділової активності населення.
Інструкція
1
З одного боку саме великі підприємства мають великим розміром фінансових і трудових ресурсів, оскільки можуть вести наукові та технічні розробки великими масштабами. У малих підприємств також є ряд переваг, наприклад, вони з легкістю можуть пристосувати виробництво до запитів споживачів, розташовуватися недалеко від місць роздрібного збуту продукції або випускати малими партіями. Великим підприємствам це невигідно, зате розвиток малого бізнесу веде до оздоровлення економіки завдяки розширенню сфери праці.
2
Мале підприємство може перебувати у власності сім'ї або однієї особи. Власник розпоряджається всіма активами, доходом, а також відповідає за збитки та кредиторську заборгованість. Діяльність підприємства здійснює за рахунок особистих коштів.
3
До організації малого підприємства майбутньому власнику необхідно визначити напрям діяльності, щоб знайти свою нішу на ринку. Дізнатися все про майбутнє покупця виробленого товару або послуг.
4
Після вибору організаційної форми підприємства потрібно підготувати установчі документи, провести реєстрацію малого підприємства в податковій інспекції, органах статистичного обліку, фондах та місцевої реєстраційній палаті.
5
Капітал фірми може складатися не тільки в грошовій формі, внески можуть вироблятися в наявних запасах, основні засоби і т.д. Ведення обліку руху коштів здійснюється за допомогою спеціальних рахунків, журналів, відомостей та іншими інструментами.
6
Найбільшою статтею витрат на малому підприємстві є оплата праці найманим працівникам. Для правильного нарахування оплати необхідно налагодити облік працівників як постійних, так і тимчасових. З постійними співробітниками укладається контракт і видається наказ. Оформлення договорів підряду або трудових договорів проходить з тимчасовими працівниками організації.
7
Ті підприємці, які працюють без утворення юридичної особи, повинні оплачувати прибутковий податок з доходів за вирахуванням витрат виробництва. Також є можливість купити патент на ведення обраної діяльності.
8
Для допомоги і підтримки малого бізнесу створюються спеціальні організації, навчально-виробничі центри, служби сприяння підприємництву. Ці структури допомагають налагодити зв'язки, навчити і надати потрібну інформацію.
Зверніть увагу
Існує безліч малих підприємств, які не займаються комерційною діяльністю, а функціонують для самозайнятості і мають безліч пільг.
Корисна порада
Необхідно постійно аналізувати свою діяльність і вдосконалювати її, надаючи додаткові послуги або товари.