Як вирішувати окислювально-відновні реакції.

Окислительно-відновними називаються такі хімічні реакції , в ході яких змінюються ступені окислення у елементів, що входять до складу вихідних речовин і продуктів. Рішення рівняння окисно-відновних реакцій, перш за все, залежить від поставленого завдання.
Інструкція
1
Питання звучить таким чином: які з перерахованих реакцій є окислювально-відновними? Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 Рішення за зразком вищенаведених прикладів зводиться до того, що над кожним елементом в лівих і правих частинах реакцій проставляються ступеня його окислення. Ті реакції, де ці ступеня змінювалися, і є окислювально-відновними.
2
Завдання може звучати так: потрібно зрівняти методом електронного балансу рівняння окисно-відновної реакції. Для прикладу, візьміть вже використану реакцію витіснення водню цинком, коли в результаті утворювалася сіль хлориду цинку і газоподібний водень.
3
Легко можна бачити, що в ході цієї реакції ступеня окислення міняли цинк і водень, а у хлору вона залишалася незмінною. Запишіть це в такий спосіб: Zn0 - 2е- = Zn2 + H + + е- = Н0
4
З рішення зрозуміло, що для того, щоб «урівноважити» ці два електрона, віддані цинком, кількість іонів водню, приймаючих електрони, у частині рівняння треба подвоїти. Запишіть це таким рівнянням: Zn + 2HCl = ZnCl2 + Н2.
5
Перевіряючи кількості атомів елементів в лівій і правій частинах реакції, переконайтеся, що рівняння вирішено правильно.
6
Вирішити рівняння окисно-відновної реакції можна і методом електронно-іонного балансу. Розгляньте все той же приклад, тільки запишіть всі вихідні речовини і всі продукти реакції в іонної формі: Zn0 + H + + Cl- = Zn2 + + Cl- + H20.
7
Викресливши однакові іони в лівій і правій частинах рівняння (іони хлору), отримаєте скорочену запис: Zn0 + H + = Zn2 + + H20.
8
Легко зрозуміти, що для рівняння кількості іонів і зарядів, перед іоном водню в лівій частині треба поставити коефіцієнт 2. І загальний вигляд рівняння: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2.