Як розрахувати ціну реалізації. Ціна реалізації формула.

Завдання визначення ціни реалізації - одна з найскладніших на сьогоднішній день для будь-якого підприємства. Ціна реалізації - це та ціна, за якою ви продаєте свій товар/продукцію/послуги. Вона залежить безпосередньо від багатьох факторів: від стану ринку і середніх цін на аналогічні товари, від собівартості і затрат на виробництво, від купівельної спроможності цільової групи, від кількості конкурентів та обраної вами конкурентної стратегії. Так як же розрахувати ціну реалізації?
Інструкція
1
Розрахуйте початкову ціну реалізації за формулою: Цр = (С + П + А) + НДСГде, Цр - ціна реалізації, С - собівартість одиниці продукції/товараП - планований/бажаний рівень прибутку (рентабельності) А - акцизний збір ( якщо є) ПДВ - податок на додану стоіомстьОпределітесь з рівнем доходу і прибутку, які ви хочете отримати в планованому періоді. Встановіть, який обсяг продажів може забезпечити вам даний рівень.
2
Визначте рівень беззбитковості, тобто обсяг реалізації продукції, при якому немає ні збитків, ні прибутку. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, нижче якого рівня реалізації вам не можна опускатися. Точка беззбитковості = Сума постійних витрат/(ціна - змінні витрати на одиницю продукції).
3
Вивчіть ринок. Дізнайтеся обсяги продажів товару вашої групи. Дізнайтеся ціни на аналогічні товари, роботи, послуги у ваших конкурентів. Дізнайтеся, які товари є замінниками товару, який ви проводите. Проведіть маркетингове дослідження очікувань покупців.
4
Зіставте первісну (бажану) ціну реалізації, яка вийшла у вас шляхом розрахунку, з цінами ваших конкурентів або з рівнем очікувань покупців.
5
Відкоректуйте первісну ціну реалізації. Розробіть і встановіть систему знижок. Встановіть різну ціну для різних обсягів реалізації. Побудуйте графічну модель. Для цього, по осі абсцис покажіть ціну, по осі ординат - обсяги реалізації. Побудуйте криві попиту та пропозиції, на підставі отриманих раніше даних маркетингових досліджень (крива попиту) і власних очікувань (крива пропозиції). Таким чином ви дізнаєтеся оптимальну ціну реалізації для вашого ринку.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=f6LR9zWueos
Корисна порада
Якщо собівартість одиниці продукції на вашому підприємстві структурована на постійні та змінні витрати, то ви можете розрахувати ціну реалізації на рівні змінних витрат. Це може бути необхідно при агресивній політиці входу на ринок, при виведенні на ринок нових видів продукції. В цьому випадку ви нехтуєте постійними витратами, як що не впливають на кінцевий результат, тобто не релевантні.
В системі ринкових відносин проблема ціноутворення займає ключове місце. Організації в основному оголошують вільні (ринкові) ціни, розмір яких визначається пропозицією і попитом.
Інструкція
1
Найбільш справедливим способом визначення ціни реалізації товарів є отримання мінімально необхідного організації рівня рентабельності до активів. Він не може бути нижче ціни капіталу. Також чином визначається загальна маса прибутку, яка дозволяє забезпечити отримання такої рентабельності.
2
Витратний метод утворення ціни полягає в тому, що ціна формується виходячи з витрат продавця на виробництво і реалізацію товару. Тобто ціна реалізації товару складається з відношення суми величини непрямого податку; сукупних витрат продавця на виробництво і реалізацію товару; норми прибутку, закладеної в ціні реалізації товара до обсягу партії товару чи обсягу виробництва.
3
Даний метод допомагає точно враховувати витрати фірми в утворенні ціни і враховує інтереси продавця. Однак слід зазначити, що на практиці повна дійсна собівартість продукції складається після факту реалізації , коли йдеться про оптову торгівлю. Тому реальна інформація про ціну з урахуванням усіх витрат фірми надходить трохи пізніше.
4
Витратний метод утворення ціни підрозділяється на активне і пасивне ціноутворення. Останнє передбачає встановлення ціни лише з урахуванням витрат фірми і конкурентів. Тобто, торгівля ведеться з метою отримання коштів на відшкодування зроблених витрат. В рамках витратного підходу активне ціноутворення припускає різні способи управління показниками ціни, маржинального доходу, обсягу реалізації , товарообігу допомогою співвіднесення величин змінних і постійних витрат фірми.
5
При виборі активного або пасивного ціноутворення слід звернути увагу на сприятливу кон'юнктуру ринку або його спад. Витратний метод визначення ціни підходить невеликим фірмам, що працюють в умовах монополістичної конкуренції. Великим фірмам необхідно проводити аналіз ринку, враховувати коливання попиту на товари, враховувати витрати.