Як писати звіти в школі.

Нерідко шкільні вчителі скаржаться на те, що їх завантажують не тільки власне педагогічною роботою, але і складанням численних планів, методичних рекомендацій, посібників, звітів про виконану діяльності. Останнє зазвичай здається вчителям найбільш складним завданням, оскільки передбачає наявність умінь і навичок, що далеко виходять за рамки знання того чи іншого предмета.
Інструкція
1
У першу чергу, розберемося, що представляє із себе звіт. Звіт - це документ, що містить зведені воєдино дані про проведену роботу: він описує поставлені перед педагогічним колективом проблеми, процес їх вирішення і, звичайно ж, результати виконаної роботи.
2
Розрізняються два види звітів: перший з них - проміжний, другий - підсумковий. Що стосується проміжних звітів, то вони містять результати окремих, позначених в плані, етапів роботи. Проміжний звіт повинен включати в себе, насамперед, загальні відомості про школі (навчальному закладі), назва району (регіону), назва навчального закладу, телефон, адреса, e-mail - всю необхідну контактну інформацію, а також відомості про наукове і адміністративне керівництво.
3
Безпосереднє зміст звіту розкриває тему роботи, її мету, вказує конкретну назву етапу, а саме - розкриває, чи знаходиться та чи інша поставлена проблема на етапі проектування, виконання або узагальнення.
4
Автори звіту також повинні позначити основні завдання всіх етапів і дати коротку характеристику результатів виконаної роботи. Не варто забувати і про те, що в звіті слід згадати нормативні правові, навчально-програмні і (або) науково-методичні документи, методичні посібники, статті та рецензії.
5
Другий підвид звіту - підсумковий (заключний) звіт, він завершує весь цикл експериментальної роботи. Структура підсумкового звіту може бути не настільки чіткою, як у проміжного звіту, і це цілком логічно, адже вона повинна безпосередньо випливати з проведеної роботи, стало бути, безпосередньо залежить саме від неї, а не від якихось абстрактних існуючих норм. Якщо навчальний експеримент в освітньому закладі був чітко спланований, і проводилася реальна робота по його реалізації, то написання звіту не повинно скласти великих труднощів. Це діяльність, що включає елемент творчості, що приносить радість від усвідомлення високих результатів роботи.
6
Поставлена в звіті проблема повинна бути повністю розкрита, але, в той же час, інформація по шляхах її вирішення не повинна бути надмірною. Немає сенсу намагатися збільшити розмір звіту за допомогою синонімічних конструкцій, однорідних членів речення, повторів однієї і тієї ж інформації. Принцип розумної достатності, яка визначається ні чим іншим як проблемою дослідження, - ось що має лягти в основу написання звіту.
7
Існує якесь середнє арифметичне для обсягу роботи: 8-10 сторінок за проміжними звітами (стандартним 14 шрифтом з полуторним інтервалом), за підсумковими звітами обсяг може досягати 100 сторінок.
8
До основних розділів звіту відносяться титульний лист, список виконавців, реферат, короткий зміст, основні терміни та визначення, необхідні позначення і список скорочень. Далі, як в будь-якій літературній праці, слід трехчастная структура: вступ, основна частина, висновок.
9
В кінці звіту повинен бути присутнім список використаної літератури і бажано - додатки. Сучасні звіти крім перерахованих пунктів часто містять презентацію.
Корисна порада
Відповідальність за достовірність поданих у звіті даних несуть керівник проекту від навчального закладу та затверджений науковий керівник (консультант від курирує діяльність школи організації).